BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Gastric Cancer
Basic Research
Rapid Communication
Deng-Hao Deng, Hong-Mei Zuo, Jia-Feng Wang, Zhi-E Gu, Hong Chen, Yuan Luo, Ming Chen, Wen-Nuo Huang, Lu Wang, Wei Lu 
World J Gastroenterol 13(32):4385-4390. Published online Aug 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i32.4385
Case Report
Shugo Mizuno, Ivan R Zendejas, Alan I Reed, Robin D Kim, Richard J Howard, Alan W Hemming, Denise C Schain, Consuelo Soldevila-Pico, Roberto J Firpi, Shiro Fujita 
World J Gastroenterol 13(32):4391-4393. Published online Aug 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i32.4391
Takayuki Kogure, Yoshiyuki Ueno, Koji Fukushima, Futoshi Nagasaki, Jun Inoue, Eiji Kakazu, Yasunori Matsuda, Osamu Kido, Yu Nakagome, Osamu Kimura, Noriyuki Obara, Yuta Wakui, Takao Iwasaki, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 13(32):4394-4397. Published online Aug 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i32.4394
Kazutaka Kurokohchi, Akihiro Deguchi, Tsutomu Masaki, Takashi Himoto, Hirohito Yoneyama, Mitsuyoshi Kobayashi, Tsuyoshi Maeta, Takaaki Kiuchi, Fumikazu Kohi, Hisaaki Miyoshi, Tomohiko Taminato, Shigeki Kuriyama 
World J Gastroenterol 13(32):4398-4400. Published online Aug 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i32.4398