BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Esophageal Cancer
Min Su, Xiao-Yun Li, Dong-Ping Tian, Ming-Yao Wu, Xian-Ying Wu, Shan-Ming Lu, Hai-Hua Huang, De-Rui Li, Zhi-Chao Zheng, Xiao-Hu Xu 
World J Gastroenterol 10(15):2163-2167. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2163
Jian-Gang Jiang, Jiang-Bo Tang, Chun-Lian Chen, Bao-Xing Liu, Xiang-Ning Fu, Zhi-Hui Zhu, Wei Qu, Katherine Cianflone, Michael P. Waalkes, Dao-Wen Wang 
World J Gastroenterol 10(15):2168-2173. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2168
Gastric Cancer
Kamal E. Bani-Hani, Rami J. Yaghan, Hussein A. Heis, Nawaf J. Shatnawi, Ismail I. Matalka, Amjad M. Bani-Hani, Kamal A. Gharaibeh 
World J Gastroenterol 10(15):2174-2178. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2174
Liver Cancer
Tian-Geng You, Hong-Shun Wang, Jia-He Yang, Qi-Jun Qian, Rui-Fang Fan, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 10(15):2190-2194. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2190
Pei-Yuan Li, Ju-Sheng Lin, Zuo-Hua Feng, Yu-Fei He, He-Jun Zhou, Xin Ma, Xiao-Kun Cai, De-An Tian 
World J Gastroenterol 10(15):2195-2200. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2195
Chuan-Xing Li, Guo-Liang Xu, Zhen-You Jiang, Jian-Jun Li, Guang-Yu Luo, Hong-Bo Shan, Rong Zhang, Yin Li 
World J Gastroenterol 10(15):2201-2204. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2201
Colorectal Cancer
Tao Wang, Fei Chen, Zhe Chen, Yi-Feng Wu, Xiao-Li Xu, Shu Zheng, Xun Hu 
World J Gastroenterol 10(15):2205-2208. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2205
Viral Hepatitis
Perdita Wietzke-Braun, Felix Braun, Burckhart Sattler, Giuliano Ramadori, Burckhardt Ringe 
World J Gastroenterol 10(15):2213-2217. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2213
Mayumi Sakurai, Fuminaka Sugauchi, Naoky Tsai, Seiji Suzuki, Izumi Hasegawa, Kei Fujiwara, Etsuro Orito, Ryuzo Ueda, Masashi Mizokami 
World J Gastroenterol 10(15):2218-2222. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2218
Guo-Zhong Gong, Yong-Fang Jiang, Yan He, Li-Ying Lai, Ying-Hua Zhu, Xian-Shi Su 
World J Gastroenterol 10(15):2223-2227. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2223
Xiong-Zhi Wu, Dan Chen, Lian-San Zhao, Xiao-Hui Yu, Mei Wei, Yan Zhao, Qing Fang, Qian Xu 
World J Gastroenterol 10(15):2228-2231. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2228
H Pylori
Basic Research
Yoshinori Horie, Mikio Kajihara, Shuka Mori, Yoshiyuki Yamagishi, Hiroyuki Kimura, Hironao Tamai, Shinzo Kato, Hiromasa Ishii 
World J Gastroenterol 10(15):2241-2244. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2241
Zhen-Hong Li, Bao-Ming Nie, Hong Chen, Shu-Yun Chen, Ping He, Yang Lu, Xiao-Kui Guo, Jing-Xing Liu 
World J Gastroenterol 10(15):2263-2266. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2263
Clinical Research
Jui-Hao Chen, Jiann-Horng Yeh, Hsin-Wen Lai, Chao-Sheng Liao 
World J Gastroenterol 10(15):2272-2274. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2272
Brief Reports
Péter Hegyi, Zoltán Rakonczay Jr, Réka Sári, László Czakó, Norbert Farkas, Csaba Góg, József Németh, János Lonovics, Tamás Takács 
World J Gastroenterol 10(15):2275-2277. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2275
Engin Altintas, Necdet Akkus, Ramazan Gen, M. Rami Helvaci, Orhan Sezgin, Dilek Oguz 
World J Gastroenterol 10(15):2278-2280. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2278
Gabrio Bassotti, Fabio Chistolini, Francis Sietchiping-Nzepa, Giuseppe de Roberto, Antonio Morelli 
World J Gastroenterol 10(15):2281-2283. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2281
Theresa Lahousen, Karin Hegenbarth, Rottraut Ille, Rainer W. Lipp, Robert Krause, Randie R. Little, Wolfgang J. Schnedl 
World J Gastroenterol 10(15):2284-2286. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2284
Zheng-Ren Liu, Ren-Yi Qin, Gao-Song Wu, Qing Chang, Da-Yu Wang, Sheng-Quan Zou, Fa-Zu Qiu 
World J Gastroenterol 10(15):2292-2294. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2292
Shuang-Suo Dang, Xiao-Li Jia, Yan-An Cheng, Yun-Ru Chen, En-Qi Liu, Zong-Fang Li 
World J Gastroenterol 10(15):2295-2298. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2295
Ya-Jun Chen, Ting-Chong Zhang, Jin-Zhe Zhang 
World J Gastroenterol 10(15):2299-2300. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2299
Case Report
Daisuke Shimizu, Kenichi Nomura, Yosuke Matsumoto, Kyoji Ueda, Kanji Yamaguchi, Masahito Minami, Yoshito Itoh, Shigeo Horiike, Masuji Morita, Masafumi Taniwaki, Takeshi Okanoue 
World J Gastroenterol 10(15):2301-2302. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2301
Mehmet Arhan, Seyfettin Köklü, Aydln S Köksal, Ömer F Yolcu, Senem Koruk, Irfan Koruk, Ertugrul Kayacetin 
World J Gastroenterol 10(15):2303-2304. Published online Aug 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i15.2303