BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Igor Braga Ribeiro, Epifanio Silvino do Monte Junior, Antonio Afonso Miranda Neto, Igor Mendonça Proença, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Mauricio Kazuyoshi Minata, Edson Ide, Marcos Eduardo Lera dos Santos, Gustavo de Oliveira Luz, Sergio Eiji Matuguma, Spencer Cheng, Renato Baracat, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura 
World J Gastroenterol 27(20):2495-2506. Published online May 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i20.2495
Alessandro Signorello, Ilaria Lenci, Martina Milana, Giuseppe Grassi, Leonardo Baiocchi 
World J Gastroenterol 27(20):2576-2585. Published online May 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i20.2576
Basic Study
Guang-Lin Lei, Yan Niu, Si-Jie Cheng, Yuan-Yuan Li, Zhi-Fang Bai, Ling-Xiang Yu, Zhi-Xian Hong, Hu Liu, Hong-Hong Liu, Jin Yan, Yuan Gao, Shao-Geng Zhang, Zhu Chen, Rui-Sheng Li, Peng-Hui Yang 
World J Gastroenterol 27(20):2586-2602. Published online May 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i20.2586
Retrospective Cohort Study
Knut EA Lundin, Ciaran P Kelly, David S Sanders, Kristina Chen, Sheena Kayaniyil, Sisi Wang, Rajvi J Wani, Caitlin Barrett, Shakira Yoosuf, Ellen S Pettersen, Robert Sambrook, Daniel A Leffler 
World J Gastroenterol 27(20):2603-2614. Published online May 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i20.2603
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report