BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Shinichi Kinami, Naohiko Nakamura, Yasuto Tomita, Takashi Miyata, Hideto Fujita, Nobuhiko Ueda, Takeo Kosaka 
World J Gastroenterol 25(14):1640-1652. Published online Apr 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1640
Minireviews
Basic Study
Min-Wei Yang, Xue-Liang Fu, Yong-Sheng Jiang, Xiao-Jing Chen, Ling-Ye Tao, Jian-Yu Yang, Yan-Miao Huo, Wei Liu, Jun-Feng Zhang, Pei-Feng Liu, Qiang Liu, Rong Hua, Zhi-Gang Zhang, Yong-Wei Sun, De-Jun Liu 
World J Gastroenterol 25(14):1684-1696. Published online Apr 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1684
Xiao-Hong Xiang, Li Yang, Xing Zhang, Xiao-Hua Ma, Run-Chen Miao, Jing-Xian Gu, Yu-Nong Fu, Qing Yao, Jing-Yao Zhang, Chang Liu, Ting Lin, Kai Qu 
World J Gastroenterol 25(14):1715-1728. Published online Apr 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1715
Case Control Study
Alba Panarese, Francesco Pesce, Piero Porcelli, Giuseppe Riezzo, Palma Aurelia Iacovazzi, Carla Maria Leone, Massimo De Carne, Caterina Mammone Rinaldi, Endrit Shahini 
World J Gastroenterol 25(14):1729-1740. Published online Apr 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1729
Retrospective Study
Observational Study
Yuichi Matsuno, Junji Umeno, Motohiro Esaki, Yoichiro Hirakawa, Yuta Fuyuno, Yasuharu Okamoto, Atsushi Hirano, Shigeyoshi Yasukawa, Fumihito Hirai, Toshiyuki Matsui, Shuhei Hosomi, Kenji Watanabe, Naoki Hosoe, Haruhiko Ogata, Tadakazu Hisamatsu, Shunichi Yanai, Shuji Kochi, Koichi Kurahara, Tsuneyoshi Yao, Takehiro Torisu, Takanari Kitazono, Takayuki Matsumoto 
World J Gastroenterol 25(14):1753-1763. Published online Apr 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1753
Prospective Study
Ignacio Alfaro, Maria Carme Masamunt, Nuria Planell, Alicia López-García, Jesús Castro, Marta Gallego, Rebeca Barastegui, Angel Giner, Alejandro Vara, Azucena Salas, Elena Ricart, Julián Panés, Ingrid Ordás 
World J Gastroenterol 25(14):1764-1774. Published online Apr 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1764
Case Report