BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Basic Study
Mitsuhiko Abe, Takafumi Yoshida, Jun Akiba, Yu Ikezono, Fumitaka Wada, Atsutaka Masuda, Takahiko Sakaue, Toshimitsu Tanaka, Hideki Iwamoto, Toru Nakamura, Michio Sata, Hironori Koga, Akihiko Yoshimura, Takuji Torimura 
World J Gastroenterol 23(37):6833-6844. Published online Oct 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i37.6833
Case Control Study
Diego Marques, Layse Raynara Ferreira-Costa, Lorenna Larissa Ferreira-Costa, Romualdo da Silva Correa, Aline Maciel Pinheiro Borges, Fernanda Ribeiro Ito, Carlos Cesar de Oliveira Ramos, Raul Hernandes Bortolin, André Ducati Luchessi, Ândrea Ribeiro-dos-Santos, Sidney Santos, Vivian Nogueira Silbiger 
World J Gastroenterol 23(37):6854-6867. Published online Oct 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i37.6854
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Issei Tsurudome, Ryoji Miyahara, Kohei Funasaka, Kazuhiro Furukawa, Masanobu Matsushita, Takeshi Yamamura, Takuya Ishikawa, Eizaburo Ohno, Masanao Nakamura, Hiroki Kawashima, Osamu Watanabe, Masato Nakaguro, Akira Satou, Yoshiki Hirooka, Hidemi Goto 
World J Gastroenterol 23(37):6894-6901. Published online Oct 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i37.6894
Case Report
Letters To The Editor