BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Invited Lectures
William C Orr 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):1-2. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.1
Michio Hongo, Shin Fukudo, Taisuke Nomura 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):3-4. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.3
Chung Ouyang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):5-6. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.5
Robert W Summers 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):7-8. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.7
Jian-De Chen 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):9-11. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.9
Robert M Stern 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):12-12. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.12
Kenneth L Koch 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):13-14. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.13
Alberto M Ravelli 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):15-17. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.15
William Y Chey 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):18-19. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.18
V Martinez, Y Tache 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):20-21. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.20
JD Wood 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):22-25. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.22
Yuan-Fang Chen 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):26-27. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.26
AJPM Smout, GP van Berge-Henegouwen, M Samsom 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):28-29. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.28
Ming-Sun Wei 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):30-30. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.30
Ming-Sun Wei 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):31-31. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.31
Zen Itoh 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):32-32. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.32
RW McCallum 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):33-33. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.33
TL Peeters 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):34-35. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.34
Abstracts
Su-Mei Liu, Rui-Yao Qu, Wei Wang, Wen-Hong Zeng, Bai-Lin Qu, Xiu-Qin Wang, Xiao-Bei Zeng, Hong-Wei Shang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):37-37. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.37
Song-Yi Qu, Fang Wang, Tian-Zhen Zheng, Wei Li, Di-Ying He 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):38-38. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.38
Wan-Dai Zhang, Yu-Sheng Yang, Yu-Gang Song, Dian-Yuan Zhou, Zhen-Shu Zhang, De-Shou Pan, Fu-Cai Feng 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):39-39. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.39
Wen-Xiu Yang, Jun-Ying Li, Wen-Wei Hu, Xie-Qun Chen, Wen-Sheng Xu, Zheng-Gen Jin 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):40-40. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.40
Xian-En Ling, Ling Jin, Li-Juan Huang, Jian-Lu Li, You-Ye Yang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):43-43. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.43
Chuan-Yong Liu, Jing-Zhang Liu, Han-Ru Wang, Zi-Ying Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):44-44. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.44
Zheng-Gen Jin, Jun-Ying Li, Wen-Wei Hu, Wen-Xiu Yang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):45-45. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.45
Shun-Li Zhu, Guan-Xun Xu, Quan-Zhu Chen, Zhen-Jiu Wang, Jie Jiao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):47-47. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.47
Guang-Yao Xu, Rong Ma, Xue-Jing Qian, Bao-Tian Su 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):49-49. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.49
Jing Wu, Cheng Ma, Zhao-Wei Shan 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):51-51. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.51
Ji-De Xu, Yuan Liu, Jin-Li, Hong-He, Guo Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):53-53. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.53
Zhen-Shu Zhang, Wan-Dai Zhang, Xue-Qing Chen, Xian-Jin Zhou, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):54-54. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.54
Ying Li, Nan-Ge Jin, Zai-Liu Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):55-55. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.55
Xiao-Hua Hou, Jin-Song Liu, Wei Qian, Cui-Qiong Yi 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):56-56. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.56
Zhi-Cheng Lian, Yong Chen, Xue-Fen Liang, Jian Li, Xiao-Bing Wu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):57-57. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.57
Zhen-Hua Wang, Mao-Tao Huang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):58-58. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.58
Guan-Sun Xu, Zeng-Jiu Wang, Shun-Li Zhu, Quan-Zhu Chen, Dao-Qin Zhang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):59-59. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.59
WY Hu, DL Wingate 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):60-60. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.60
I Depoortere, TL Peeters, P de Clercq, M Svoboda 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):61-61. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.61
SM Liu, RY Qu, W Wang, WH Zeng, BL Qu, XQ Wang, XB Zeng, HW Shang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):62-62. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.62
Chun-Min Yang, Wei Hao, Wen-Jie Xu, Lu Zhou, Bao-Ji Chi, Chuang-Ping Chao, Zhi-Ming Liu, Jian-Rong Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):64-64. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.64
Wen-Jie Xu, Wen-Bin Yang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):65-65. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.65
Liang-Cai Qin, Li-Ping Chen, Dao-Zhi Chen 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):67-67. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.67
Jing-Chen Pei, Lei Chang, Zhi-Qiang Liu, Jing-Xue Zhang, Cheng-Min Wang, Kong-Zhi Song 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):69-69. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.69
De-Shan Wang, Li-De Zhang, Ji-Yan Chai, Yan Zhang, Ying-Ying Lu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):71-71. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.71
Wan-Dai Zhang, Jin-Zhang Zeng, Wu-He Peng, Zhen-Shu Zhang, Hong-Hai Zhang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):72-72. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.72
Fu-Sen Ma, Jian-Zhong Liu, Yao-Rong Yu, Ai-Guo Jin, Hua-Xiang Yang, Yi-Bao Han, Zhi-Ming Xu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):73-73. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.73
Hui-Yin Zhou, Huai-Zhong Song, Zhi-Ming Tan, Tie-Sheng Liang, Yu Cui 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):74-74. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.74
Ping Li, Xia Wu, Feng Li, Gui-Xiang Liu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):76-76. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.76
Xia Wu, Ping Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):77-77. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.77
Chuan-Ping Cao, Chun-Min Yang, Lan Tang, Lu-Na Ma, Wen-Jie Xu, Wei Hao, Lu Zhou 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):80-80. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.80
Yong Zhang, Zhen-Hua Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):81-81. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.81
Tai-Lai Weng, Xian-Qun Lu, Lei-Fen Lu, Hui-Zhen Fei 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):82-82. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.82
Fu-Ge Chang, Yu-Hua Han, Yan-Guo, Ping Li, Yu Qi 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):84-84. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.84
Hui-Zhu Zhang, Hong-Jie Wang, Yan Li, Yan-Ping Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):86-86. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.86
Jin-Mei Xiao, Mei-Yun Ke, Zhi-Feng Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):87-87. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.87
Shu-Yao Chen, Qi-Hui Zhang, Shu-Huai Yang, Zhi-Yong Yu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):88-88. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.88
Xiao-Song Ma, Zhong Chen, Xue-Ping Fan 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):92-92. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.92
Ying Han, Ge Gao, Shu-Jin Xue, Shi-Rong Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):93-93. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.93
Ying Han, Ji-Ping Zhou, Ge Gao, Xin Ji, Shi-Rong Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):94-94. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.94
Kai-Guang Zhang, Yun-Biao Hu, Cheng-Dang Wang, Jian-Zhong Mo, Shao-Xian Wang, Shu-Dong Xiao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):95-95. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.95
Xiao-Bing Gao, Qi-Yuan Zhang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):98-98. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.98
Da-Wei Wu, Shi-Lu Zhang, Gui-Yun Liu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):99-99. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.99
Gang-Shi Wang, Zhi-Jie Liu, Lei Zhang, Hui-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):102-102. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.isuppl1.102
Shao-Ren Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):103-103. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.isuppl1.103
Jian-Qun Xiao, Jie Sun, Yan Zhou 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):104-104. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.104
Wei Wang, Rui-Yao Qu, Su-Mei Liu, Xiu-Qin Wang, Xiao-Bei Zeng, Hong-Wei Shang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):107-107. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.107
Feng-Xin Guan, Bing-Sheng Han, Xiao-Zhou Yao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):109-109. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.109
De-Shan Wang, Li-De Zhang, Ji-Yan Chai, Yan Zhang, Ying-Ying Lu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):110-110. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.110
Rui-Ping Xu, Yong-Yi Feng, You-Xue Wang, Xiao-Hui Yu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):112-112. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.112
Yue-Xin Liu, Jun-Gun Xiong, Ming Wang, Hui-Fen Ding 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):113-113. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.113
Rong-Bin Guo, Yong-Hua Wang, Wen-Yao Zheng 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):115-115. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.115
Hang-Yong Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):117-117. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.117
Zhi-Shun Wang, Wen-Hua Li, Zhen-Ya He, Jiande Z Chen, Jie Liang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):118-119. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.118
Zhi-Shun Wang, Wen-Hua Li, Zhen-Ya He, Jiande Z Chen, Jie Liang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):120-120. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.120
Zhi-Shun Wang, Wen-Hua Li, Zhen-Ya He, Jiande Z Chen, Jie Liang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):121-122. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.121
Zhi-Shun Wang, Wen-Hua Li, Zhen-Ya He, Jiande-Z Chen, Jie Liang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):123-124. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.123
Zhi-Shun Wang, Wen-Hua Li, Zhen-Ya He, Jiande Z Chen, Jie Liang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):125-125. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.125
XM Lin, J Ren, Jie Liang, F Mu, M Zhang, Jiande Z Chen 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):126-126. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.126
Kenneth L Koch, Li-Hua Xu, S. Bingaman, J Summy-Long, F Pritchard, LJ Haberer 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):127-127. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.127
Qin-A He, Ping He, Suo-Cheng Zhou, Yi-Ming Ren, Zi-Tan Feng, Cheng-Ming Gu, Yu-Jin Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):128-128. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.128
Min-Sheng Zhang, Yang-Qing Feng, Zhi-Rong Cai, Mei Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):129-129. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.129
Jing-Yu Hu, Rui-Ping Lu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):132-132. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.132
Yun-Biao Hu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):133-133. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.133
Mei-Zhen Zheng, Li-Ping Gan 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):134-134. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.134
Lu-Ping Liao, Jian-Yu Zhang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):135-135. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.135
Rong-Qian Xu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):136-136. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.136
Su-Qin Lu, Xi-Wei Qiao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):137-137. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.137
Jun-Guang Xiong, Yue-Xin Wang, Ming Wang, Hui-Fei Ding 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):138-138. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.138
Jun-Qing Liang, Gu-Yi Liu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):139-139. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.139
Ding-Yuan Lai 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):140-140. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.140
Lu-Ping Liao, Yu-Le Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):141-141. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.141
HJ Park, JK SEO, KS Lee, SI Lee, IS Park 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):143-143. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.143
HJ Park, JS Yeom, JK Jung, SI Lee, IS Pard 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):144-144. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.144
Hui-Min Liu, Mei-Yun Ke, Zhi-Feng Wang, Cheng-Ming Gu, Yuan-Fang Chen 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):147-147. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.147
Rui-Lin Sui, Guo-Ming Xu, Duo-Wu Zhou 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):148-148. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.148
Yuan-Min Zhu, Lei Zou, Li-Li Zhao, Jing-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):149-149. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.149
Yi-Ming Ren, Qin-A He, Zi-Tan Feng 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):150-150. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.150
Qin-A He, Suo-Cheng Zhou, Zi-Tan Feng, Cheng-Ming Gu, Ping He, Yi-Ming Ren, Qiao-Yun Song, Hong Du, Jie-Dong Liu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):154-154. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.154
Suo-Cheng Zhou, Qin-A He, Zi-Tan Feng, Jie-Dong Liu, Ping He, Hong Du 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):155-155. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.155
Guo-Ming Xu, Duo-Wu Zou, Zhao-Shen Li, Zhen-Xing Sun, Ning Yin 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):157-157. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.157
Li Yang, Chao-Ying Li, Jun-Chao Wu, Yi-Ping Wang, Wei Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):158-158. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.158
Xu Zhong, Zhi-Feng Wang, Xi-Zhen Huang, Mei-Yun Ke 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):159-159. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.159
Jun Gong, Jin-Yan Luo, Cong-Xun Zheng, Quan Zheng, Cong-Feng Guo, Song Zhang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):160-160. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.160
Fei Dai, Jing-Yan Luo, Jun Gong 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):161-161. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.161
Jun Zhang, Xiao-Lin Tan, Jin-Yan Luo, Jun Gong 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):162-162. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.162
Xiong Qiu, Qin Ouyang, Chao-Xin Yuan, Lin Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):163-163. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.163
Yan-Hua Fan, Yan-Ling Dou, Xi-Zhen Dai 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):164-164. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.164
Lan-Wei Xu, Ying Zhang, Shu-Ming Qin, Jian-Qiu Chen 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):165-165. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.165
Jian-Xiang Liu, Xin-Guang Liu, Hua-Hong Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):167-167. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.167
Guo-Ming Xu, Duo-Wu Zou, Zhao-Shen Li, Zhen-Xin Sun, Ning Yin 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):168-168. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.168
Lei Zou, Shu-Chao Li, Jing-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):170-170. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.170
Lei Zou, Jing-Tao Zhao, Li-Li Zhao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):171-171. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.171
Xue-Mei Wang, Jing-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):172-172. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.172
Nian-Ke Shi, Guo-Zhou Fu, Jian Chen 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):178-178. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.178
Mi-Zu Jiang, Rui-Yun Ye, Bi-You Ou 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):180-180. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.180
Chang-Qing Zheng, Yu-Quan Li, Shu-Yun Zhao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):182-182. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.182
You-Wen Yang, Yan-Bin Wang, Xue-Wei Zhang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):183-183. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.183
Xiu-Cai Fang, Mei-Yun Ke, Xiu-Lan Zhang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):184-184. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.184
Xiu-Lan Zhang, Mei-Yun Ke, Zhi-Feng Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):185-185. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.185
Yue Zheng, Mei-Yun Ke, Zhi-Feng Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):186-186. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.186
Rong-Zai Zhong 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):188-188. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.188
Jian-Zhen Wen, Shu-Ying Wang, Ai-Fang Wu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):189-189. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.189
Xiao-Hua Jiang, Yun-Lin Wu, Jia-Yu Xu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):191-191. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.191
Chun-Di Xu, Ping Wang, Jia-Yu Xu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):192-192. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.192
Ben-Yan Wu, Meng-Wei Wang, Jie Wang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):193-193. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.193
Wen-Ming Wang, Guang-Xin Lu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):194-194. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.194
Yan-Ling Si, Yu-Huan Guo, Xiu-Wen Wu, Guo-Xiang Liu 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):196-196. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.196
Yan-Ling Dou, Yan-Hua Fan, Guo-Zong Pan 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):198-198. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.198
Xu-Dong Zhang, Hai-Hang Zhu, Xi-Zhi Chen, Deng-Luan Li 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):200-200. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.200
Fen-Ying Hou, Biao Li, Hong-Kuan Zhong, Chun-Sheng Tian, Li-Hong Wang, Zhong-Yu Cui, Zhi-Xian Shao 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):201-201. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.201
Li-Ping Zhang, Zhong-Fen Sha, Tai-Chang Zhang 
World J Gastroenterol 2(Supplement 1):205-205. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.iSuppl1.205