BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Frontier
Stephen EA Attwood, Michael SJ Wilson 
World J Gastroenterol 19(6):790-796. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.790
Field Of Vision
Review
Takehiro Okabayashi, Yasuo Shima, Tatsuaki Sumiyoshi, Akihito Kozuki, Satoshi Ito, Yasuhiro Ogawa, Michiya Kobayashi, Kazuhiro Hanazaki 
World J Gastroenterol 19(6):829-837. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.829
Minireviews
Giovanna Vitaliti, Andrea Domenico Praticò, Carla Cimino, Giovanna Di Dio, Elena Lionetti, Mario La Rosa, Salvatore Leonardi 
World J Gastroenterol 19(6):838-845. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.838
Original Article
Simona Bertoni, Francesca Saccani, Rita Gatti, Alberto Rapalli, Lisa Flammini, Vigilio Ballabeni, Elisabetta Barocelli 
World J Gastroenterol 19(6):846-854. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.846
Shu-Guang Zheng, Hui-Xiong Xu, Ming-De Lu, Xiao-Yan Xie, Zuo-Feng Xu, Guang-Jian Liu, Lin-Na Liu 
World J Gastroenterol 19(6):855-865. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.855
Brief Article
Tobias Meister, Hauke S Heinzow, Carina Woestmeyer, Philipp Lenz, Josef Menzel, Torsten Kucharzik, Wolfram Domschke, Dirk Domagk 
World J Gastroenterol 19(6):874-881. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.874
Neng-Ping Li, Jiang-Qi Liu, Zhi-Qiang Zhou, Tao-Ying Ji, Xiao-Yan Cai, Qing-Yun Zhu 
World J Gastroenterol 19(6):903-908. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.903
Qin-Hua Chen, Wei Deng, Xiao-Wei Li, Xiu-Fang Liu, Jing-Mei Wang, Li-Feng Wang, Nong Xiao, Qiong He, Ya-Ping Wang, Yi-Mei Fan 
World J Gastroenterol 19(6):909-916. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.909
Jia-Kui Sun, Xin-Wei Mu, Wei-Qin Li, Zhi-Hui Tong, Jing Li, Shu-Yun Zheng 
World J Gastroenterol 19(6):917-922. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.917
Ying Wang, Xin-Mei Luo, Dan Yang, Jie Zhang, Hong-Yu Zhuo, Jian Zhang, Yu Jiang 
World J Gastroenterol 19(6):923-930. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.923
Meta-Analysis
Case Report
Eva Sticova, Milan Elleder, Helena Hulkova, Ondrej Luksan, Martin Sauer, Irena Wunschova-Moudra, Jan Novotny, Milan Jirsa 
World J Gastroenterol 19(6):946-950. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.946
Joung-Ho Han, Tae Hoon Lee, Yunho Jung, Suck-Ho Lee, Hyun Kim, Hye-Suk Han, Heebok Chae, Seon Mee Park, Seijin Youn 
World J Gastroenterol 19(6):955-959. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.955
Hao Lu, Chuan-Yong Zhang, Wei Ding, Yun-Jie Lu, Guo-Qiang Li, Feng Zhang, Ling Lu 
World J Gastroenterol 19(6):964-967. Published online Feb 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.964