BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Field Of Vision
Topic Highlight
Marta Herreros-Villanueva, Elizabeth Hijona, Jesus Maria Bañales, Angel Cosme, Luis Bujanda 
World J Gastroenterol 19(5):638-647. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.638
Guidelines For Clinical Practice
Minireviews
Grigoriy E Gurvits, Amy Tan 
World J Gastroenterol 19(5):665-672. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.665
Original Article
Peter G Arthur, Xian-Wa Niu, Wen-Hua Huang, Bastiaan DeBoer, Ching Tat Lai, Enrico Rossi, John Joseph, Gary P Jeffrey 
World J Gastroenterol 19(5):673-681. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.673
Jian-Jun Yang, Fan Feng, Liu Hong, Li Sun, Meng-Bin Li, Ran Zhuang, Feng Pan, Ying-Mei Wang, Wei-Zhong Wang, Guo-Sheng Wu, Hong-Wei Zhang 
World J Gastroenterol 19(5):682-691. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.682
Meng-Lang Yuan, Zheng Yang, Yu-Cheng Li, Lan-Lan Shi, Jia-Ling Guo, Yu-Qin Huang, Xia Kang, Jing-Jing Cheng, Yang Chen, Ting Yu, De-Qi Cao, Huan Pang, Xiao Zhang 
World J Gastroenterol 19(5):692-705. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.692
Brief Article
Andreas Weber, Jochen Schneider, Bruno Neu, Alexander Meining, Peter Born, Stefan von Delius, Monther Bajbouj, Roland M Schmid, Hana Algül, Christian Prinz 
World J Gastroenterol 19(5):715-720. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.715
Farzan Fahrtash-Bahin, Viraj C Kariyawasam, Timothy Gray, Karen Byth, Jacob George, Mark W Douglas 
World J Gastroenterol 19(5):721-726. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.721
Masahiro Tajika, Yasumasa Niwa, Vikram Bhatia, Shinya Kondo, Tsutomu Tanaka, Nobumasa Mizuno, Kazuo Hara, Susumu Hijioka, Hiroshi Imaoka, Koji Komori, Kenji Yamao 
World J Gastroenterol 19(5):727-735. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.727
Hai-Mei Zhao, Xiao-Ying Huang, Zhi-Qin Zuo, Qi-Hong Pan, Mei-Ying Ao, Feng Zhou, Hong-Ning Liu, Zhi-Yong Liu, Duan-Yong Liu 
World J Gastroenterol 19(5):742-749. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.742
Quan Wang, Chao Wang, Dong-Hui Sun, Punyaram Kharbuja, Xue-Yuan Cao 
World J Gastroenterol 19(5):750-754. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.750
Meta-Analysis
De-Bang Li, Feng Ye, Xiu-Rong Wu, Lu-Peng Wu, Jing-Xi Chen, Bin Li, Yan-Ming Zhou 
World J Gastroenterol 19(5):761-768. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.761
Case Report
Sébastien Richard, Gioia Mione, Julien Perrin, Marie Toussaint-Hacquard, Jean-Christophe Lacour, Xavier Ducrocq 
World J Gastroenterol 19(5):773-775. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.773
Maria Di Lena, Emanuele Angarano, Ivana Giannini, Altomarino Guglielmi, Donato Francesco Altomare 
World J Gastroenterol 19(5):776-777. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.776
Letters To The Editor
Sanjeev Kumar Sharma, Anil Handoo, Dharma Choudhary, Gaurav Dhamija, Nitin Gupta 
World J Gastroenterol 19(5):784-785. Published online Feb 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i5.784