BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Alan BR Thomson, Michel D Sauve, Narmin Kassam, Holly Kamitakahara 
World J Gastroenterol 16(19):2323-2330. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2323
Marcela Kopacova, Ilja Tacheci, Stanislav Rejchrt, Jolana Bartova, Jan Bures 
World J Gastroenterol 16(19):2331-2340. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2331
Review
Li-Jie Li, Xiang-Min Zheng, Dao-Zhen Jiang, Wei Zhang, Hong-Liang Shen, Cheng-Xiang Shan, Sheng Liu, Ming Qiu 
World J Gastroenterol 16(19):2341-2347. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2341
Original Article
Ayako Kobori, Shigeki Bamba, Hirotsugu Imaeda, Hiromitsu Ban, Tomoyuki Tsujikawa, Yasuharu Saito, Yoshihide Fujiyama, Akira Andoh 
World J Gastroenterol 16(19):2355-2361. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2355
Wen-Hua Xiao, Gao-Wa Sanren, Jian-Hua Zhu, Qiu-Wen Li, Huan-Rong Kang, Ru-Liang Wang, Lin-Ping Song, Ming Ye 
World J Gastroenterol 16(19):2371-2377. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2371
Da Li, Wu-Ping Sun, Yi-Ming Zhou, Qi-Gui Liu, Shi-Sheng Zhou, Ning Luo, Fu-Ning Bian, Zhi-Gang Zhao, Ming Guo 
World J Gastroenterol 16(19):2378-2387. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2378
Brief Article
Helge Bruns, Kirsten Krätschmer, Ulf Hinz, Anette Brechtel, Monika Keller, Markus W Büchler, Peter Schemmer 
World J Gastroenterol 16(19):2388-2395. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2388
Silvio Danese, Gionata Fiorino, Erika Angelucci, Stefania Vetrano, Nico Pagano, Giacomo Rando, Antonino Spinelli, Alberto Malesci, Alessandro Repici 
World J Gastroenterol 16(19):2396-2400. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2396
Sabiye Akbulut, Emin Altiparmak, Firdevs Topal, Ersan Ozaslan, Metin Kucukazman, Ozlem Yonem 
World J Gastroenterol 16(19):2411-2416. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2411
Takayuki Kosuge, Tokihiko Sawada, Yoshimi Iwasaki, Junji Kita, Mitsugi Shimoda, Nobumi Tagaya, Keiichi Kubota 
World J Gastroenterol 16(19):2417-2420. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2417
Cheng-Gang Wang, Ying-Jiang Ye, Jing Yuan, Fang-Fang Liu, Hui Zhang, Shan Wang 
World J Gastroenterol 16(19):2421-2427. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2421
Rui-Qing Peng, Ying-Bo Chen, Ya Ding, Rong Zhang, Xing Zhang, Xing-Juan Yu, Zhi-Wei Zhou, Yi-Xin Zeng, Xiao-Shi Zhang 
World J Gastroenterol 16(19):2428-2434. Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2428
Case Report
Letters To The Editor