BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Metin Basaranoglu, Serra Kayacetin, Nevin Yilmaz, Ertugrul Kayacetin, Orhan Tarcin, Abdullah Sonsuz 
World J Gastroenterol 16(18):2223-2226. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2223
Original Article
Taru Kantola, Suvi Mäklin, Anna-Maria Koivusalo, Pirjo Räsänen, Anne Rissanen, Risto Roine, Harri Sintonen, Krister Höckerstedt, Helena Isoniemi 
World J Gastroenterol 16(18):2227-2234. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2227
Chariya Hahnvajanawong, Wongwarut Boonyanugomol, Tapanawan Nasomyon, Watcharin Loilome, Nisana Namwat, Natthinee Anantachoke, Wichittra Tassaneeyakul, Banchob Sripa, Wises Namwat, Vichai Reutrakul 
World J Gastroenterol 16(18):2235-2243. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2235
Kai Wang, Chuan-Ping Yuan, Wei Wang, Zhan-Qing Yang, Wei Cui, Lian-Zhi Mu, Zhan-Peng Yue, Xiu-Ling Yin, Zhong-Ming Hu, Ju-Xiong Liu 
World J Gastroenterol 16(18):2252-2259. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2252
Brief Article
Davide Bona, Letizia Laface, Luigi Bonavina, Emmanuele Abate, Moshe Schaffer, Ippazio Ugenti, Stefano Siboni, Rosaria Carrinola 
World J Gastroenterol 16(18):2260-2264. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2260
Chao-Hung Hung, Jing-Houng Wang, Tsung-Hui Hu, Chien-Hung Chen, Kuo-Chin Chang, Yi-Hao Yen, Yuan-Hung Kuo, Ming-Chao Tsai, Sheng-Nan Lu, Chuan-Mo Lee 
World J Gastroenterol 16(18):2265-2271. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2265
Hai-Yan Fu, Shao-Ren Zhang, Hui Yu, Xiao-Hong Wang, Qi-Rong Zhu, Jian-She Wang 
World J Gastroenterol 16(18):2278-2282. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2278
Case Report
Stefano Palmucci, Letizia Antonella Mauro, Pietro Milone, Francesco Di Stefano, Antonino Scolaro, Antonio Di Cataldo, Giovanni Carlo Ettorre 
World J Gastroenterol 16(18):2298-2301. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2298
Murat Doğan, Erdal Peker, Eren Cagan, Sinan Akbayram, Mehmet Acikgoz, Huseyin Caksen, Abdurrahman Uner, Yasar Cesur 
World J Gastroenterol 16(18):2302-2304. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2302
Tae Hoon Lee, Byoung Wook Bang, Jee In Jeong, Hyung Gil Kim, Seok Jeong, Seon Mee Park, Don Haeng Lee, Sang-Heum Park, Sun-Joo Kim 
World J Gastroenterol 16(18):2305-2310. Published online May 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2305
Scientometrics
Letters To The Editor