BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Gastric Cancer
Basic Research
Shu-Ye Liu, Xin-Da Yu, Chun-Juan Song, Wei Lu, Jian-Dong Zhang, Xin-Rong Shi, Ying Duan, Ju Zhang 
World J Gastroenterol 13(12):1799-1804. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1799
Clinical Research
Rapid Communication
Mario Grassini, Carlo Verna, Paolo Niola, Monica Navino, Edda Battaglia, Gabrio Bassotti 
World J Gastroenterol 13(12):1816-1819. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1816
Norberto C Chavez-Tapia, Julio Martinez-Salgado, Julio Granados, Misael Uribe, Felix I Tellez-Avila 
World J Gastroenterol 13(12):1824-1827. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1824
MS El-Raziky, M El-Hawary, G Esmat, AM Abouzied, N El-Koofy, N Mohsen, S Mansour, A Shaheen, M Abdel Hamid, H El-Karaksy 
World J Gastroenterol 13(12):1828-1832. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1828
Mahmood Haghighat, Seyed Mohammad Rafie, Seyed Mohsen Dehghani, Gholam Hossein Fallahi, Marzieh Nejabat 
World J Gastroenterol 13(12):1833-1836. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1833
Bao-Qiang Cao, Ji-Zong Lin, Yue-Si Zhong, Shao-Bin Huang, Nan Lin, Zhao-Feng Tang, Rui Chen, Peng Xiang, Rui-Yun Xu 
World J Gastroenterol 13(12):1851-1856. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1851
Case Report
Gianluca Rotondano, Raffaele Salerno, Fabio Cipolletta, Maria Antonia Bianco, Antonino De Gregorio, Raffaele Miele, Antonio Prisco, Maria Lucia Garofano, Livio Cipolletta 
World J Gastroenterol 13(12):1877-1878. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1877
Letters To The Editor
Sevtap Sipahi Demirkok 
World J Gastroenterol 13(12):1883-1884. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1883
Bárbara Peleteiro, Nuno Lunet, Filipe Santos-Silva, Leonor David, Céu Figueiredo, Henrique Barros 
World J Gastroenterol 13(12):1885-1886. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1885
Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Adil Kartal 
World J Gastroenterol 13(12):1887-1887. Published online Mar 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1887