BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Amirsaeed Sabeti Aghabozorgi, Mostafa Moradi Sarabi, Reza Jafarzadeh-Esfehani, Shabnaz Koochakkhani, Marziyeh Hassanzadeh, Soudabeh Kavousipour, Ebrahim Eftekhar 
World J Gastrointest Oncol 12(9):942-956. Published online Sep 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i9.942
Bisma Rauff, Arif Malik, Yasir Ali Bhatti, Shafiq Ahmad Chudhary, Ishtiaq Qadri, Shafquat Rafiq 
World J Gastrointest Oncol 12(9):957-974. Published online Sep 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i9.957
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Zhao Zhai, Zi-Yu Zhu, Yu Zhang, Xin Yin, Bang-Ling Han, Jia-Liang Gao, Sheng-Han Lou, Tian-Yi Fang, Yi-Min Wang, Chun-Feng Li, Xue-Feng Yu, Yan Ma, Ying-Wei Xue 
World J Gastrointest Oncol 12(9):992-1004. Published online Sep 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i9.992
Retrospective Study
Le-Jia Sun, Ai Guan, Wei-Yu Xu, Mei-Xi Liu, Huan-Huan Yin, Bao Jin, Gang Xu, Fei-Hu Xie, Hai-Feng Xu, Shun-Da Du, Yi-Yao Xu, Hai-Tao Zhao, Xin Lu, Xin-Ting Sang, Hua-Yu Yang, Yi-Lei Mao 
World J Gastrointest Oncol 12(9):1014-1030. Published online Sep 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i9.1014
Observational Study
Case Report
Silvia Taccogna, Elisa Gozzi, Luigi Rossi, Davide Caruso, Davide Conte, Patrizia Trenta, Valentina Leoni, Silverio Tomao, Lucrezia Raimondi, Francesco Angelini 
World J Gastrointest Oncol 12(9):1073-1079. Published online Sep 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i9.1073