BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Monica Niger, Michele Prisciandaro, Maria Antista, Melissa Anna Teresa Monica, Laura Cattaneo, Natalie Prinzi, Sara Manglaviti, Federico Nichetti, Marta Brambilla, Martina Torchio, Francesca Corti, Sara Pusceddu, Jorgelina Coppa, Vincenzo Mazzaferro, Filippo de Braud, Maria Di Bartolomeo 
World J Gastrointest Oncol 12(8):833-849. Published online Aug 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i8.833
Minireviews
Gabriel Antonio Roberto, Carolina Magalhães Britto Rodrigues, Renata D’Alpino Peixoto, Riad Naim Younes 
World J Gastrointest Oncol 12(8):850-856. Published online Aug 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i8.850
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Mitsuru Esaki, Kazuhiro Haraguchi, Kazuya Akahoshi, Naru Tomoeda, Akira Aso, Soichi Itaba, Haruei Ogino, Yusuke Kitagawa, Hiroyuki Fujii, Kazuhiko Nakamura, Masaru Kubokawa, Naohiko Harada, Yosuke Minoda, Sho Suzuki, Eikichi Ihara, Yoshihiro Ogawa 
World J Gastrointest Oncol 12(8):918-930. Published online Aug 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i8.918
Yu Zhang, Zhong Wang, Zhen-Dong Yue, Hong-Wei Zhao, Lei Wang, Zhen-Hua Fan, Yi-Fan Wu, Fu-Liang He, Fu-Quan Liu 
World J Gastrointest Oncol 12(8):931-941. Published online Aug 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i8.931