BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Zhe Deng, Xiao-Yan Xu, Fenny Yunita, Qing Zhou, Yong-Rong Wu, Yu-Xing Hu, Zhi-Qi Wang, Xue-Fei Tian 
World J Gastrointest Oncol 12(10):1091-1103. Published online Oct 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i10.1091
Retrospective Cohort Study
Zhao Zhai, Zi-Yu Zhu, Xi-Liang Cong, Bang-Ling Han, Jia-Liang Gao, Xin Yin, Yu Zhang, Sheng-Han Lou, Tian-Yi Fang, Yi-Min Wang, Chun-Feng Li, Xue-Feng Yu, Yan Ma, Ying-Wei Xue 
World J Gastrointest Oncol 12(10):1119-1132. Published online Oct 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i10.1119
Retrospective Study
Observational Study
Lang-Qing Sheng, Jia-Rong Li, Hao Qin, Ling Liu, Da-Dong Zhang, Qi Zhang, Meng-Li Huang, Xiao-Li Li, Xiao-Ya Xu, Yang-Nian Wei, Zi-Shuo Chen, Hui Luo, Ji-Yang Zhang, Cheng-Hui Zhou, Hao Chen, Ze-Guo Chen, Fu-Gen Li, Nian-Feng Li 
World J Gastrointest Oncol 12(10):1195-1208. Published online Oct 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i10.1195
Case Report