BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Lian-Xin Liu, Wei-Hui Zhang, Hong-Chi Jiang 
World J Gastroenterol 9(2):193-200. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.193
Ying Zhang, Xue-Fan Bai, Chang-Xing Huang 
World J Gastroenterol 9(2):201-204. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.201
Esophageal Cancer
Xin Li, Jia-Yun Lu, Li-Qun Zhao, Xiu-Qin Wang, Gui-Lin Liu, Zhong Liu, Chuan-Nong Zhou, Min Wu, Zhi-Hua Liu 
World J Gastroenterol 9(2):205-208. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.205
Yu-Tong He, Jun Hou, Cui-Yun Qiao, Zhi-Feng Chen, Guo-Hui Song, Shao-Sen Li, Fan-Shu Meng, Hong-Xin Jin, Chao Chen 
World J Gastroenterol 9(2):209-213. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.209
Ling-Fei Wu, Bing-Zhou Wang, Jia-Lin Feng, Wei-Rong Cheng, Guo-Re Liu, Xiao-Hua Xu, Zhi-Chao Zheng 
World J Gastroenterol 9(2):219-224. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.219
Gastric Cancer
Shan-Yu Guo, Qin-Long Gu, Zheng-Gang Zhu, He-Qun Hong, Yan-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 9(2):233-237. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.233
Xiao-Lin Guo, Li-Er Wang, Shu-Yan Du, Chen-Ling Fan, Li Li, Peng Wang, Yuan Yuan 
World J Gastroenterol 9(2):246-249. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.246
Liver Cancer
Bin-Wen Wu, Yuan Wu, Jia-Long Wang, Ju-Sheng Lin, Shu-Yu Yuan, Ai Li, Wu-Ren Cui 
World J Gastroenterol 9(2):271-275. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.271
Colorectal Cancer
San-Jun Cai, Ye Xu, Guo-Xiang Cai, Peng Lian, Zu-Qing Guan, Shan-Jing Mo, Meng-Hong Sun, Qi Cai, Da-Ren Shi 
World J Gastroenterol 9(2):284-287. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.284
Jin Gu, Zhao-Lai Ma, Ying Li, Ming Li, Guang-Wei Xu 
World J Gastroenterol 9(2):288-290. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.288
Viral Hepatitis
Guo-Zhong Gong, Li-Ying Lai, Yong-Fang Jiang, Yan He, Xian-Shi Su 
World J Gastroenterol 9(2):291-294. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.291
Jun Liu, Ying-Hui Li, Cai-Fang Xue, Jin Ding, Wei-Dong Gong, Ya Zhao, Yu-Xiao Huang 
World J Gastroenterol 9(2):295-299. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.295
Ke Li, Lin Wang, Jun Cheng, Yin-Ying Lu, Ling-Xin Zhang, Jin-Song Mu, Yuan Hong, Yan Liu, Hui-Juan Duan, Gang Wang, Li Li, Ju-Mei Chen 
World J Gastroenterol 9(2):300-303. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.300
Hua-Biao Chen, De-Xing Fang, Fa-Qing Li, Hui-Ying Jing, Wei-Guo Tan, Su-Qin Li 
World J Gastroenterol 9(2):304-308. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.304
H.Pylori
Rupert WL Leong, Ching C Lee, Thomas KW Ling, Wai K Leung, Joseph JY Sung 
World J Gastroenterol 9(2):309-311. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.309
Basic Research
Wen-Bin Liu, Chang-Qing Yang, Wei Jiang, Yi-Qing Wang, Jing-Sheng Guo, Bo-Ming He, Ji-Yao Wang 
World J Gastroenterol 9(2):316-319. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.316
Hong-Wei Yao, Jun Li, Yong Jin, Yun-Fang Zhang, Chang-Yu Li, Shu-Yun Xu 
World J Gastroenterol 9(2):320-323. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.320
Jian-Jun Luo, Zhi-Ping Yan, Kang-Rong Zhou, Sheng Qian 
World J Gastroenterol 9(2):324-328. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.324
Fang Wang, Hong-Yi Zhou, Lan Cheng, Gang Zhao, Ji Zhou, Li-Ying Fu, Wei-Xing Yao 
World J Gastroenterol 9(2):329-333. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.329
Li-Hua Chen, Xue-Song Liu, Wen-Yong Wang, Wei-Ning Han, Bo-Rong Pan, Bo-Quan Jin 
World J Gastroenterol 9(2):334-337. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.334
Yong-Qing Wu, Pei-Hong Jiang, Chang-Sheng Fan, Jian-Gang Wang, Liang Shang, Wei-Da Huang 
World J Gastroenterol 9(2):342-346. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.342
Bao-Ying Chen, Jing-Guo Wei, Yao-Cheng Wang, Chun-Mei Wang, Jun Yu, Xiang-Xin Yang 
World J Gastroenterol 9(2):351-355. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.351
Clinical Research
Min Tan, Feng-Feng Xu, Jun-Shen Peng, Dong-Ming Li, Liu-Hua Chen, Bao-Jun Lv, Zhen-Xian Zhao, Chen Huang, Chao-Xu Zheng 
World J Gastroenterol 9(2):364-367. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.364
Yue-Min Xu, Yong Qiao, Ying-Long Sa, Jiong Zhang, Hui-Zhen Zhang, Xin-Ru Zhang, Deng-Long Wu, Rong Chen 
World J Gastroenterol 9(2):381-384. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.381