BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Annarita Bongiovanni, Sara Manti, Giuseppe Fabio Parisi, Maria Papale, Enza Mulè, Novella Rotolo, Salvatore Leonardi 
World J Gastroenterol 26(41):6322-6334. Published online Nov 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i41.6322
Basic Study
Quan-Cheng Cheng, Jing Fan, Xin-Wei Deng, Huai-Cun Liu, Hui-Ru Ding, Xuan Fang, Jian-Wei Wang, Chun-Hua Chen, Wei-Guang Zhang 
World J Gastroenterol 26(41):6346-6360. Published online Nov 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i41.6346
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Ryosuke Ikeda, Kingo Hirasawa, Chiko Sato, Yuichiro Ozeki, Atsushi Sawada, Masafumi Nishio, Takehide Fukuchi, Ryosuke Kobayashi, Makomo Makazu, Masataka Taguri, Shin Maeda 
World J Gastroenterol 26(41):6475-6487. Published online Nov 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i41.6475
Meta-Analysis
Letter To The Editor