BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Guidelines For Basic Science
Eddie Wisse, Filip Braet, Hans Duimel, Celien Vreuls, Ger Koek, Steven WM Olde Damink, Maartje AJ van den Broek, Bart De Geest, Cees HC Dejong, Chise Tateno, Peter Frederik 
World J Gastroenterol 16(23):2851-2866. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2851
Review
Original Article
Xian-Ming Xia, Fang-Yu Wang, Wen-An Xu, Zhen-Kai Wang, Jiong Liu, You-Ke Lu, Xin-Xin Jin, Heng Lu, Yun-Zhu Shen 
World J Gastroenterol 16(23):2873-2880. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2873
Brief Article
Adolfo Parra-Blanco, María Rosa Arnau, David Nicolás-Pérez, Antonio Z Gimeno-García, Nicolás González, Juan A Díaz-Acosta, Alejandro Jiménez, Enrique Quintero 
World J Gastroenterol 16(23):2895-2900. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2895
Yasuo Kakugawa, Masahiro Kami, Takahisa Matsuda, Yutaka Saito, Sung-Won Kim, Takahiro Fukuda, Shin-ichiro Mori, Tadakazu Shimoda, Ryuji Tanosaki, Daizo Saito 
World J Gastroenterol 16(23):2907-2912. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2907
Yosuke Tsuji, Ken Ohata, Takafumi Ito, Hideyuki Chiba, Tomohiko Ohya, Toshiaki Gunji, Nobuyuki Matsuhashi 
World J Gastroenterol 16(23):2913-2917. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2913
Akihiko Osaki, Tomoyuki Kubota, Takeshi Suda, Masato Igarashi, Keisuke Nagasaki, Atsunori Tsuchiya, Masahiko Yano, Yasushi Tamura, Masaaki Takamura, Hirokazu Kawai, Satoshi Yamagiwa, Toru Kikuchi, Minoru Nomoto, Yutaka Aoyagi 
World J Gastroenterol 16(23):2918-2925. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2918
Wen-Hung Hsu, Sophie SW Wang, Chao-Hung Kuo, Chiao-Yun Chen, Ching-Wen Chang, Huang-Ming Hu, Jaw-Yuan Wang, Yuan-Chieh Yang, Yu-Chun Lin, Wen-Ming Wang, Deng-Chyang Wu, Ming-Tsang Wu, Fu-Chen Kuo 
World J Gastroenterol 16(23):2926-2930. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2926
Ruo-Yu Miao, Hai-Tao Zhao, Hua-Yu Yang, Yi-Lei Mao, Xin Lu, Yi Zhao, Chang-Ning Liu, Shou-Xian Zhong, Xin-Ting Sang, Jie-Fu Huang 
World J Gastroenterol 16(23):2931-2942. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2931
Peng Lian, Wei-Lie Gu, Zhen Zhang, Guo-Xiang Cai, Ming-He Wang, Ye Xu, Wei-Qi Sheng, San-Jun Cai 
World J Gastroenterol 16(23):2943-2948. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2943
Case Report
Cindy Neuzillet, Céline Lepère, Mostafa El Hajjam, Laurent Palazzo, Monique Fabre, Hajer Turki, Pascal Hammel, Philippe Rougier, Emmanuel Mitry 
World J Gastroenterol 16(23):2954-2958. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2954
Jeroen I Lenz, Jimmy M Jacobs, Bart Op de Beeck, Ivan A Huyghe, Paul A Pelckmans, Tom G Moreels 
World J Gastroenterol 16(23):2959-2962. Published online Jun 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i23.2959