BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Article
Shuping Wang, Rico Buchli, Jennifer Schiller, Jianen Gao, Rodney S VanGundy, William H Hildebrand, David D Eckels 
World J Gastroenterol 16(16):1953-1969. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1953
Zhan Gao, Feng-Jun Liu, Li Liu, Tao-You Zhou, Jun Lei, Lu Xu, Cong Liu, Jie Dai, En-Qiang Chen, Hong Tang 
World J Gastroenterol 16(16):1979-1985. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1979
Brief Article
Ralf Metzger, Elfriede Bollschweiler, Uta Drebber, Stefan P Mönig, Wolfgang Schröder, Hakan Alakus, Martin Kocher, Stephan E Baldus, Arnulf H Hölscher 
World J Gastroenterol 16(16):1986-1992. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1986
Branka F Filipović, Milan Gajić, Nikola Milinić, Branislav Milovanović, Branislav R Filipović, Mirjana Cvetković, Nela Šibalić 
World J Gastroenterol 16(16):1999-2004. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1999
Farah Bokharaei Salim, Hossein Keyvani, Afsaneh Amiri, Fatemeh Jahanbakhsh Sefidi, Ramin Shakeri, Farhad Zamani 
World J Gastroenterol 16(16):2005-2009. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2005
Dong Choon Seol, Sung Noh Hong, Jeong Hwan Kim, In Kyung Sung, Hyung Seok Park, Jung Hyun Lee, Chan Sup Shim 
World J Gastroenterol 16(16):2010-2016. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2010
Guo-Liang Huang, Bin-Kui Li, Mei-Yin Zhang, Hui-Zhong Zhang, Rong-Rong Wei, Yun-Fei Yuan, Ming Shi, Xiao-Qian Chen, Long Huang, An-Hua Li, Bi-Jun Huang, Hong-Hua Li, Hui-Yun Wang 
World J Gastroenterol 16(16):2046-2054. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2046
Case Report
Letters To The Editor