BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Original Article
Byung Joo Kim, Kyu Joo Park, Hyung Woo Kim, Seok Choi, Jae Yeoul Jun, In Youb Chang, Ju-Hong Jeon, Insuk So, Seon Jeong Kim 
World J Gastroenterol 15(46):5799-5804. Published online Dec 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5799
Li-Ping Song, Yue-Ping Li, Ning Wang, Wei-Wei Li, Juan Ren, Shu-Dong Qiu, Quan-Ying Wang, Guang-Xiao Yang 
World J Gastroenterol 15(46):5813-5820. Published online Dec 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5813
Brief Article
Case Report
Radoje B Čolović, Slavko V Matić, Marjan T Micev, Nikica M Grubor, Henry Dushan Atkinson, Stojan M Latinčić 
World J Gastroenterol 15(46):5859-5863. Published online Dec 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5859
Tariq Iqbal, Azzam Diab, Douglas G Ward, Matthew J Brookes, Chris Tselepis, Jim Murray, Elwyn Elias 
World J Gastroenterol 15(46):5864-5866. Published online Dec 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5864
Daniel Kaemmerer, Vikas Prasad, Wolfgang Daffner, Dieter Hörsch, Günter Klöppel, Merten Hommann, Richard P Baum 
World J Gastroenterol 15(46):5867-5870. Published online Dec 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5867
Rei Suzuki, Atsushi Irisawa, Takuto Hikichi, Yuta Takahashi, Hiroko Kobayashi, Hiromi Kumakawa, Hiromasa Ohira 
World J Gastroenterol 15(46):5871-5874. Published online Dec 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5871
Pei-Hua Lu, Guo-Qing Tao, Wei Shen, Bin Cai, Zhi-Yang Jiang, Jian Sun 
World J Gastroenterol 15(46):5879-5881. Published online Dec 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5879
Letters To The Editor