BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Costantino Sgamato, Alba Rocco, Debora Compare, Stefano Minieri, Stefano Andrea Marchitto, Simone Maurea, Gerardo Nardone 
World J Gastroenterol 29(12):1838-1851. Published online Mar 28, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i12.1838
Sakue Masuda, Kazuya Koizumi, Kento Shionoya, Ryuhei Jinushi, Makomo Makazu, Takashi Nishino, Karen Kimura, Chihiro Sumida, Jun Kubota, Chikamasa Ichita, Akiko Sasaki, Masahiro Kobayashi, Makoto Kako, Uojima Haruki 
World J Gastroenterol 29(12):1863-1874. Published online Mar 28, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i12.1863
Basic Study
Yu-Xing Hu, Zhuo Liu, Zhen Zhang, Zhe Deng, Zhen Huang, Ting Feng, Qing-Hong Zhou, Si Mei, Chun Yi, Qing Zhou, Pu-Hua Zeng, Gang Pei, Sha Tian, Xue-Fei Tian 
World J Gastroenterol 29(12):1875-1898. Published online Mar 28, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i12.1875
Clinical Trials Study
Zi-Xin Wang, Long-Song Li, Song Su, Jin-Ping Li, Bo Zhang, Nan-Jun Wang, Sheng-Zhen Liu, Sha-Sha Wang, Shuai Zhang, Ya-Wei Bi, Fei Gao, Qun Shao, Ning Xu, Bo-Zong Shao, Yi Yao, Fang Liu, En-Qiang Linghu, Ning-Li Chai 
World J Gastroenterol 29(12):1899-1910. Published online Mar 28, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i12.1899