BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Juan C Lopez-Delgado, Josep Ballus, Francisco Esteve, Nelson L Betancur-Zambrano, Vicente Corral-Velez, Rafael Mañez, Antoni J Betbese, Joan A Roncal, Casimiro Javierre 
World J Gastroenterol 22(9):2657-2667. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2657
Rosa M Jimenez Rodriguez, Juan José Segura-Sampedro, Mercedes Flores-Cortés, Francisco López-Bernal, Cristobalina Martín, Verónica Pino Diaz, Felipe Pareja Ciuro, Javier Padillo Ruiz 
World J Gastroenterol 22(9):2701-2710. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2701
Review
Minireviews
Basic Study
Liang Hong, Qing-Feng Sun, Ting-Yan Xu, Yang-He Wu, Hui Zhang, Rong-Quan Fu, Fu-Jing Cai, Qing-Qing Zhou, Ke Zhou, Qing-Wei Du, Dong Zhang, Shuang Xu, Ji-Guang Ding 
World J Gastroenterol 22(9):2779-2788. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2779
Zhen-Zhai Cai, Jian-Gang Xu, Yu-Hui Zhou, Ji-Hang Zheng, Ke-Zhi Lin, Shu-Zhi Zheng, Meng-Si Ye, Yun He, Chang-Bao Liu, Zhan-Xiong Xue 
World J Gastroenterol 22(9):2789-2798. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2789
Case Control Study
Akwi W Asombang, Violet Kayamba, Mpala M Lisulo, Kathryn Trinkaus, Victor Mudenda, Edford Sinkala, Stayner Mwanamakondo, Themba Banda, Rose Soko, Paul Kelly 
World J Gastroenterol 22(9):2811-2817. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2811
Retrospective Study
Xiao-Feng Chen, Jing Qian, Dong Pei, Chen Zhou, Oluf Dimitri Røe, Fang Zhu, Shao-Hua He, Ying-Ying Qian, Yue Zhou, Jun Xu, Jin Xu, Xiao Li, Guo-Qiang Ping, Yi-Qian Liu, Ping Wang, Ren-Hua Guo, Yong-Qian Shu 
World J Gastroenterol 22(9):2818-2827. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2818
Clinical Trials Study
Observational Study
Neal Patel, Kian Bichoupan, Lawrence Ku, Rachana Yalamanchili, Alyson Harty, Donald Gardenier, Michel Ng, David Motamed, Viktoriya Khaitova, Nancy Bach, Charissa Chang, Priya Grewal, Meena Bansal, Ritu Agarwal, Lawrence Liu, Gene Im, Jennifer Leong, Leona Kim-Schluger, Joseph Odin, Jawad Ahmad, Scott Friedman, Douglas Dieterich, Thomas Schiano, Ponni Perumalswami, Andrea Branch 
World J Gastroenterol 22(9):2844-2854. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2844
Case Report
Satoshi Asai, Koutarou Takeshita, Yuki Kano, Eisuke Nakao, Takumi Ichinona, Naoki Fujimoto, Eisuke Akamine, Takuji Mori, Atsuhiro Ogawa 
World J Gastroenterol 22(9):2855-2860. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2855
Yun Qian, Chi-Chun Wong, San-Chuan Lai, Zheng-Hua Lin, Wei-Liang Zheng, Hui Zhao, Kong-Han Pan, Shu-Jie Chen, Jian-Min Si 
World J Gastroenterol 22(9):2861-2866. Published online Mar 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2861
Letters To The Editor