BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Nicole MF van Gerven, Ynto S de Boer, Chris JJ Mulder, Carin MJ van Nieuwkerk, Gerd Bouma 
World J Gastroenterol 22(19):4651-4661. Published online May 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i19.4651
Basic Study
Michael JJ Chu, Rakesh Premkumar, Anthony JR Hickey, Yannan Jiang, Brett Delahunt, Anthony RJ Phillips, Adam SJR Bartlett 
World J Gastroenterol 22(19):4673-4684. Published online May 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i19.4673
Liang Ma, Xiu-Jun Cai, Hai-Hong Wang, Yan-Lan Yu, Di-Yu Huang, Guang-Ju Ge, Hai-Yi Hu, Shi-Cheng Yu 
World J Gastroenterol 22(19):4707-4715. Published online May 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i19.4707
Retrospective Cohort Study
Christine M Hunt, Lauren A Beste, Elliott Lowy, Ayako Suzuki, Cynthia A Moylan, Hans L Tillmann, George N Ioannou, Joseph K Lim, Michael J Kelley, Dawn Provenzale 
World J Gastroenterol 22(19):4732-4740. Published online May 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i19.4732
Retrospective Study
Yi Dong, Wen-Ping Wang, Vito Cantisani, Mirko D’Onofrio, Andre Ignee, Lorenzo Mulazzani, Adrian Saftoiu, Zeno Sparchez, Ioan Sporea, Christoph F Dietrich 
World J Gastroenterol 22(19):4741-4749. Published online May 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i19.4741
Observational Study
Rong-Rong Ren, Gang Sun, Yun-Sheng Yang, Li-Hua Peng, Shu-Fang Wang, Xiao-Hong Shi, Jing-Quan Zhao, Yong-Ling Ban, Fei Pan, Xue-Hong Wang, Wei Lu, Jian-Lin Ren, Ying Song, Jiang-Bin Wang, Qi-Ming Lu, Wen-Yuan Bai, Xiao-Ping Wu, Zi-Kai Wang, Xiao-Mei Zhang, Ye Chen 
World J Gastroenterol 22(19):4757-4765. Published online May 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i19.4757
Meta-Analysis
Case Report
Letters To The Editor