BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Hua-Bang Zhou, Hui Wang, Yu-Qiong Li, Shuang-Xi Li, Hao Wang, Dong-Xun Zhou, Qian-Qian Tu, Qing Wang, Shan-Shan Zou, Meng-Chao Wu, He-Ping Hu 
World J Gastroenterol 17(10):1292-1303. Published online Mar 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i10.1292
Brief Article
Philipp Anton Holzner, Birte Kulemann, Simon Kuesters, Sylvia Timme, Jens Hoeppner, Ulrich Theodor Hopt, Goran Marjanovic 
World J Gastroenterol 17(10):1308-1316. Published online Mar 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i10.1308
Varenka J Barbero-Becerra, María Concepción Gutiérrez-Ruiz, Carmen Maldonado-Bernal, Félix I Téllez-Avila, Roberto Alfaro-Lara, Florencia Vargas-Vorácková 
World J Gastroenterol 17(10):1317-1325. Published online Mar 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i10.1317
Laura K Besanko, Carly M Burgstad, Reme Mountifield, Jane M Andrews, Richard Heddle, Helen Checklin, Robert JL Fraser 
World J Gastroenterol 17(10):1326-1331. Published online Mar 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i10.1326
Rungsun Rerknimitr, Boonlert Imraporn, Naruemon Klaikeaw, Wiriyaporn Ridtitid, Sukprasert Jutaghokiat, Yuwadee Ponauthai, Pradermchai Kongkam, Pinit Kullavanijaya 
World J Gastroenterol 17(10):1336-1342. Published online Mar 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i10.1336
Masayuki Imamura, Izumi Komoto, Shuichi Ota, Takuya Hiratsuka, Shinji Kosugi, Ryuichiro Doi, Masaaki Awane, Naoya Inoue 
World J Gastroenterol 17(10):1343-1353. Published online Mar 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i10.1343
Case Report