BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Esophageal Cancer
Gastric Cancer
Colorectal Cancer
Jun Cao, Jie-Ping Yu, Chao-Hong Liu, Lan Zhou, Hong-Gang Yu 
World J Gastroenterol 12(46):7482-7487. Published online Dec 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i46.7482
Viral Hepatitis
Yan-Chang Lei, Yong-Jun Tian, Hong-Hui Ding, Bao-Ju Wang, Yan Yang, You-Hua Hao, Xi-Ping Zhao, Meng-Ji Lu, Fei-Li Gong, Dong-Liang Yang 
World J Gastroenterol 12(46):7488-7496. Published online Dec 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i46.7488
Basic Research
Woo-Jin Choi, Jang-Woo Shin, Jin-Young Son, Dong-Seok Seo, Hark-Soo Park, Seung-Hyun Han, Ha-Jung Sung, Jung-Hyo Cho, Chong-Kwan Cho, Hwa-Seung Yoo, Yeon-Weol Lee, Chang-Gue Son 
World J Gastroenterol 12(46):7497-7502. Published online Dec 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i46.7497
Rapid Communication
Case Report
Murat Aksoy, Hakan Yanar, Korhan Taviloglu, Cemalettin Ertekin, Kemal Ayalp, Fatih Yanar, Recep Guloglu, Mehmet Kurtoglu 
World J Gastroenterol 12(46):7549-7550. Published online Dec 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i46.7549
Ioanna Savidou, Melanie Deutsch, Aspasia S Soultati, Dimitrios Koudouras, Georgia Kafiri, Spyridon P Dourakis 
World J Gastroenterol 12(46):7551-7555. Published online Dec 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i46.7551