BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Esophageal Cancer
Min Xu, Yu-Lan Jin, Jun Fu, Hong Huang, Sheng-Zu Chen, Ping Qu, Hai-Mei Tian, Zhao-Yang Liu, Wei Zhang 
World J Gastroenterol 8(2):200-202. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.200
Gastric Cancer
Jia-Ren Liu, Bai-Xiang Li, Bing-Qing Chen, Xiao-Hui Han, Ying-Ben Xue, Yan-Mei Yang, Yu-Mei Zheng, Rui-Hai Liu 
World J Gastroenterol 8(2):224-229. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.224
Wei-Xin Cao, Jing-Min Ou, Xu-Feng Fei, Zheng-Gang Zhu, Hao-Ran Yin, Min Yan, Yan-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 8(2):230-232. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.230
Liver Cancer
Large Intestinal Cancer
Feng-Tian He, Yong-Zhan Nie, Bao-Jun Chen, Tai-Dong Qiao, Dai-Ming Fan, Rong-Fen Li, Yun-Sheng Kang, Yan Zhang 
World J Gastroenterol 8(2):258-262. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.258
Bo Zhao, Zhen-Jun Wang, Yu-Feng Xu, Yuan-Lian Wan, Peng Li, Yan-Ting Huang 
World J Gastroenterol 8(2):263-266. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.263
Jun Wan, Zi-Qi Zhang, Cheng Zhu, Meng-Wei Wang, Dong-Hai Zhao, Yong-He Fu, Jian-Ping Zhang, Ya-Hong Wang, Ben-Yan Wu 
World J Gastroenterol 8(2):267-269. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.267
Li-Zong Shen, Wen-Xi Wu, De-Hua Xu, Zhong-Cheng Zheng, Xin-Yuan Liu, Qiang Ding, Yi-Bing Hua, Kun Yao 
World J Gastroenterol 8(2):270-275. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.270
Viral Liver Diseases
Jun Wei, Yu-Qin Wang, Zhi-Meng Lu, Guang-Di Li, Yuan Wang, Zu-Chuan Zhang 
World J Gastroenterol 8(2):276-281. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.276
Qing-He Nie, Yong-Qian Cheng, Yu-Mei Xie, Yong-Xing Zhou, Xian-Guang Bai, Yi-Zhan Cao 
World J Gastroenterol 8(2):282-287. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.282
Zhong-Jie Hu, Zhen-Wei Lang, Yu-Sen Zhou, Hui-Ping Yan, De-Zhuang Huang, Wan-Rong Chen, Zhao-Xia Luo 
World J Gastroenterol 8(2):288-293. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.288
Xiao-Ju Guan, Xiao-Jun Guan, Yu-Zhang Wu, Zheng-Cai Jia, Tong-Dong Shi, Yan Tang 
World J Gastroenterol 8(2):294-297. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.294
Chao-Pin Li, Ke-Xia Wang, Jian Wang, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 8(2):298-300. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.298
H. Pylori
Milutin Bulajic, Bojan Stimec, Miroslav Milicevic, Matthias Loehr, Petra Mueller, Ivan Boricic, Nada Kovacevic, Mirko Bulajic 
World J Gastroenterol 8(2):301-304. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.301
Xin-Liang Lu, Ke-Da Qian, Xun-Qiu Tang, Yong-Liang Zhu, Qin Du 
World J Gastroenterol 8(2):305-307. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.305
Zheng Jiang, Xiao-Hong Tao, Ai-Long Huang, Pi-Long Wang 
World J Gastroenterol 8(2):308-311. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.308
Basic Research
Dong Zhang, Yuan-Gen Zhu, Shu-You Wang, Hui-Min Ma, Yan-Yan Ye, Wei-Xing Fu, Wei-Guo Hu 
World J Gastroenterol 8(2):323-327. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.323
Xin Wang, Yue-Xia Zhong, Zong-You Zhang, Ju Lu, Mei Lan, Ji-Yan Miao, Xue-Gang Guo, Yong-Quan Shi, Yan-Qiu Zhao, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(2):328-332. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.328
Chuan-Yong Liu, Lian-Bi Chen, Pei-Yi Liu, Dong-Ping Xie, Paulus S. Wang 
World J Gastroenterol 8(2):338-341. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.338
Jian-Ping Gong, Chuan-Xin Wu, Chang-An Liu, Sheng-Wei Li, Yu-Jun Shi, Xu-Hong Li, Yong Peng 
World J Gastroenterol 8(2):342-345. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.342
Jian-Ping Gong, Chong-An Liu, Chuan-Xin Wu, Sheng-Wei Li, Yu-Jun Shi, Xu-Hong Li 
World J Gastroenterol 8(2):346-349. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.346
Dong-Ping Xie, Wei Li, Song-Yi Qu, Tian-Zhen Zheng, Ying-Li Yang, Yong-Hui Ding, Yu-Ling Wei, Lian-Bi Chen 
World J Gastroenterol 8(2):350-352. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.350
Jun Lu, Wang-Xiang Xu, Yi-Qun Zhan, Xiao-Lin Cui, Wei-Min Cai, Fu-Chu He, Xiao-Ming Yang 
World J Gastroenterol 8(2):353-356. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.353
Zhong-Ying Shen, Li-Yan Xu, En-Min Li, Wei-Jia Cai, Min-Hua Chen, Jian Shen, Yi Zeng 
World J Gastroenterol 8(2):357-362. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.357
Yan Liu, Ichiro Shimizu, Toshihiro Omoya, Susumu Ito, Xiao-Song Gu, Ji Zuo 
World J Gastroenterol 8(2):363-366. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.363
Xin-Yu Qin, Kun-Tang Shen, Xin Zhang, Zhi-Hong Cheng, Xiang-Ru Xu, Ze-Guang Han 
World J Gastroenterol 8(2):367-370. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.367
Ke-Xia Wang, Chao-Pin Li, Jian Wang, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 8(2):371-374. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.371
Feng-Peng Sun, Yu-Gang Song, Wei Cheng, Tong Zhao, Yong-Li Yao 
World J Gastroenterol 8(2):375-378. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.375
Basic Researchclinical Research
Wei-Xing Chen, You-Ming Li, Chao-Hui Yu, Wei-Min Cai, Min Zheng, Feng Chen 
World J Gastroenterol 8(2):379-381. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.379