BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Monograph
Jing-Sen Shi, Jing-Yun Ma, Li-Hong Zhu, Bo-Rong Pan, Zuo-Ren Wang, Lian-Sheng Ma 
World J Gastroenterol 7(5):593-596. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.593
Review
Zhao-You Tang, Fan-Xian Sun, Jian Tian, Sheng-Long Ye, Yin-Kun Liu, Kang-Da Liu, Qiong Xue, Jie Chen, Jing-Lin Xia, Lun-Xiu Qin, Hui-Chuan Sun, Lu Wang, Jian Zhou, Yan Li, Zeng-Chen Ma, Xin-Da Zhou, Zhi-Quan Wu, Zhi-Ying Lin, Bing-Hui Yang 
World J Gastroenterol 7(5):597-601. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.597
Original Research
Ning-Shao Xia, Hai-Jie Yang, Jun Zhang, Chang-Qing Lin, Ying-Bin Wang, Juan Wang, Mei-Yun Zhan, MH Ng 
World J Gastroenterol 7(5):642-646. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.642
Ping-Sheng Chen, Wei-Rong Zhai, Xiao-Mei Zhou, Jin-Sheng Zhang, Yue-E Zhang, Yu-Qin Ling, Ying-Hong Gu 
World J Gastroenterol 7(5):647-651. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.647
Min Su, Shan-Ming Lu, Dong-Ping Tian, Hu Zhao, Xiao-YunLi, De-Rui Li, Zhi-Chao Zheng 
World J Gastroenterol 7(5):657-661. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.657
Yi-Ling Ling, Ai-Hong Meng, Xiao-Yun Zhao, Bao-En Shan, Jun-Lan Zhang, Xiao-Peng Zhang 
World J Gastroenterol 7(5):667-671. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.667
An-Chun Cheng, Ming-Shu Wang, Xiao-Yue Chen, Yu-Fei Guo, Zhao-Yu Liu, Peng-Fei Fang 
World J Gastroenterol 7(5):678-684. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.678
Brief Reports
Xiao-Ping Chen, Yi-Long Xue, Xin-Jian Li, Zuo-Yun Zhang, Yan-Ling Li, Zhi-Qiang Huang 
World J Gastroenterol 7(5):706-709. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.706
Liu-Bin Shi, Shu-You Peng, Xing-Kai Meng, Cheng-Hong Peng, Ying-Bin Liu, Xiao-Peng Chen, Zhen-Ling Ji, De-Tong Yang, Huai-Ren Chen 
World J Gastroenterol 7(5):732-734. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.732
Shuang-Teng He, Fei-Zhou He, Can-Rong Wu, Shun-Xiang Li, Wei-Xin Liu, Yong-Fang Yang, Shi-Sheng Jiang, Gang He 
World J Gastroenterol 7(5):735-740. Published online Oct 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i5.735