BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Qing-Yuan Li, Tao Gong, Yi-Ke Huang, Lan Kang, Charlotte A Warner, He Xie, Li-Min Chen, Xiao-Qiong Duan 
World J Gastroenterol 29(9):1446-1459. Published online Mar 7, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i9.1446
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Akoï Koïvogui, Catherine Vincelet, Gaëlle Abihsera, Hamou Ait-Hadad, Hélène Delattre, Tu Le Trung, Agnès Bernoux, Rachel Carroll, Jérôme Nicolet 
World J Gastroenterol 29(9):1492-1508. Published online Mar 7, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i9.1492
Wei-Xuan Xu, Qi-Hong Zhong, Yong Cai, Can-Hong Zhan, Shuai Chen, Hui Wang, Peng-Sheng Tu, Wen-Xuan Chen, Xian-Qiang Chen, Jun-Rong Zhang 
World J Gastroenterol 29(9):1509-1522. Published online Mar 7, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i9.1509
Scientometrics
Sun-Jing Fu, Meng-Ting Xu, Bing Wang, Bing-Wei Li, Hao Ling, Yuan Li, Qin Wang, Xue-Ting Liu, Xiao-Yan Zhang, Ai-Ling Li, Ming-Ming Liu 
World J Gastroenterol 29(9):1523-1535. Published online Mar 7, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i9.1523
Letter to the Editor