BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Luca Di Tommaso, Marco Spadaccini, Matteo Donadon, Nicola Personeni, Abubaker Elamin, Alessio Aghemo, Ana Lleo 
World J Gastroenterol 25(40):6041-6052. Published online Oct 28, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i40.6041
Minireviews
Basic Study
Yang Bai, Ying-Biao Chen, Xin-Tong Qiu, Yan-Bing Chen, Li-Tian Ma, Ying-Qi Li, Hong-Ke Sun, Ming-Ming Zhang, Ting Zhang, Tao Chen, Bo-Yuan Fan, Hui Li, Yun-Qing Li 
World J Gastroenterol 25(40):6077-6093. Published online Oct 28, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i40.6077
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Randomized Clinical Trial