BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Luca Di Tommaso, Marco Spadaccini, Matteo Donadon, Nicola Personeni, Abubaker Elamin, Alessio Aghemo, Ana Lleo 
World J Gastroenterol 25(40):6041-6052. Published online Oct 28, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i40.6041
Minireviews
Basic Study
Yang Bai, Ying-Biao Chen, Xin-Tong Qiu, Yan-Bing Chen, Li-Tian Ma, Ying-Qi Li, Hong-Ke Sun, Ming-Ming Zhang, Ting Zhang, Tao Chen, Bo-Yuan Fan, Hui Li, Yun-Qing Li 
World J Gastroenterol 25(40):6077-6093. Published online Oct 28, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i40.6077
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Ravi Misra, Jimmy Limdi, Rachel Cooney, Samia Sakuma, Matthew Brookes, Edward Fogden, Sanjeev Pattni, Naveen Sharma, Tariq Iqbal, Pia Munkholm, Johan Burisch, Naila Arebi 
World J Gastroenterol 25(40):6145-6157. Published online Oct 28, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i40.6145
Randomized Clinical Trial