BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Areerat Kunanopparat, Jiraphorn Issara-Amphorn, Asada Leelahavanichkul, Anapat Sanpavat, Suthiluk Patumraj, Pisit Tangkijvanich, Tanapat Palaga, Nattiya Hirankarn 
World J Gastroenterol 24(34):3861-3870. Published online Sep 14, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i34.3861
Jian-Wen Jiang, Zhi-Gang Ren, Hai-Feng Lu, Hua Zhang, Ang Li, Guang-Ying Cui, Jun-Jun Jia, Hai-Yang Xie, Xin-Hua Chen, Yong He, Li Jiang, Lan-Juan Li 
World J Gastroenterol 24(34):3871-3883. Published online Sep 14, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i34.3871
Jian-Xian Lin, Xin-Sheng Xie, Xiong-Feng Weng, Chao-Hui Zheng, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Ping Li, Chang-Ming Huang 
World J Gastroenterol 24(34):3898-3907. Published online Sep 14, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i34.3898
Retrospective Cohort Study
Koh Fukushi, Keiichi Tominaga, Kazunori Nagashima, Akira Kanamori, Naoya Izawa, Mimari Kanazawa, Takako Sasai, Hideyuki Hiraishi 
World J Gastroenterol 24(34):3908-3918. Published online Sep 14, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i34.3908
Retrospective Study
Meta-Analysis
Case Report