BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Chiranjeevi Gadiparthi, George Cholankeril, Brandon J Perumpail, Eric R Yoo, Sanjaya K Satapathy, Satheesh Nair, Aijaz Ahmed 
World J Gastroenterol 24(3):315-322. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.315
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Shu-Yin Pang, Yu-Mei Dai, Rui-Zhong Zhang, Yi-Hao Chen, Xiao-Fang Peng, Jie Fu, Zheng-Rong Chen, Yun-Feng Liu, Li-Yuan Yang, Zhe Wen, Jia-Kang Yu, Hai-Ying Liu 
World J Gastroenterol 24(3):387-396. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.387
Observational Study
Paula Mantero, Gonzalo Sebastián Matus, Rodolfo Ernesto Corti, Ana María Cabanne, Gerardo Gabriel Zerbetto de Palma, Liliana Marchesi Olid, María Marta Piskorz, Marcela Beatriz Zubillaga, Mariana Andrea Janjetic, Cinthia Gabriela Goldman 
World J Gastroenterol 24(3):397-407. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.397
Prospective Study
Systematic Reviews
Case Report