BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Basic Study
Yan-Shen Kuang, Yi Wang, Li-Dan Ding, Liu Yang, Ying Wang, Si-Han Liu, Bing-Tao Zhu, Xu-Ning Wang, Hong-Yi Liu, Jun Li, Zhi-Jie Chang, Yin-Yin Wang, Bao-Qing Jia 
World J Gastroenterol 24(4):475-483. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.475
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Yuichiro Kojima, Yosuke Hirotsu, Wataru Omata, Makoto Sugimori, Shinya Takaoka, Hiroshi Ashizawa, Keiko Nakagomi, Dai Yoshimura, Kenji Hosoda, Yoji Suzuki, Hitoshi Mochizuki, Masao Omata 
World J Gastroenterol 24(4):511-518. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.511
Meta-Analysis
Case Report
Jung Min Lee, Jae Min Lee, Jong Jin Hyun, Hyuk Soon Choi, Eun Sun Kim, Bora Keum, Yoon Tae Jeen, Hoon Jai Chun, Hong Sik Lee, Chang Duck Kim, Dong Sik Kim, Joo Young Kim 
World J Gastroenterol 24(4):537-542. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.537