BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Field Of Vision
Review
Minireviews
Wen-Ying Zhang, Zhao-Shen Li, Zhen-Dong Jin 
World J Gastroenterol 19(22):3397-3403. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3397
Original Article
Brief Article
Vinicius Vasconcelos Teodoro, Mauricio Augusto Bragagnolo Júnior, Ligia Mendonça Lucchesi, Daniel Cavignolli, Marco Túlio de Mello, Mario Kondo, Sergio Tufik 
World J Gastroenterol 19(22):3433-3438. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3433
Marcos Eduardo Lera dos Santos, Fauze Maluf-Filho, Dalton Marques Chaves, Sergio Eiji Matuguma, Edson Ide, Gustavo de Oliveira Luz, Thiago Ferreira de Souza, Fernanda C Simões Pessorrusso, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura, Paulo Sakai 
World J Gastroenterol 19(22):3439-3446. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3439
Tae Jun Song, Dong Wan Seo, Su Hui Kim, Do Hyun Park, Sang Soo Lee, Sung Koo Lee, Myung-Hwan Kim 
World J Gastroenterol 19(22):3447-3452. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3447
Soung Hoon Cho, Sang Woo Kim, Won Chul Kim, Jae Myung Park, Ie Ryung Yoo, Sung Hoon Kim, Seong Taek Oh 
World J Gastroenterol 19(22):3453-3458. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3453
Li-Zhi Niu, Jia-Liang Li, Jian-Ying Zeng, Feng Mu, Meng-Tian Liao, Fei Yao, Li Li, Chun-Yan Liu, Ji-Bing Chen, Jian-Sheng Zuo, Ke-Cheng Xu 
World J Gastroenterol 19(22):3473-3480. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3473
Guo-Cai Lv, Jin-Mei Yao, Yi-Da Yang, Lin Zheng, Ji-Fang Sheng, Yu Chen, Lan-Juan Li 
World J Gastroenterol 19(22):3481-3486. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3481
Fang-Yuan Jia, Xue-Liang Li, Tian-Nv Li, Jing Wu, Bi-Yun Xie, Lin Lin 
World J Gastroenterol 19(22):3487-3493. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3487
Kai-Na Zhou, Min Zhang, Qian Wu, Zhen-Hao Ji, Xiao-Mei Zhang, Gui-Hua Zhuang 
World J Gastroenterol 19(22):3494-3501. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3494
Case Report
Marija Gomerčić Palčić, Neven Ljubičić 
World J Gastroenterol 19(22):3505-3507. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3505
Gi Won Do, Seok Won Jung, Jae-Bum Jun, Jae Hee Seo, Yang Won Nah 
World J Gastroenterol 19(22):3508-3511. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3508
Chia-Chang Chen, Hong-Zen Yeh, Chi-Sen Chang, Chung-Wang Ko, Han-Chung Lien, Chun-Ying Wu, Siu-Wan Hung 
World J Gastroenterol 19(22):3512-3516. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3512
Xie-Qun Xu, Tao Hong, Wei Liu, Chao-Ji Zheng, Xiao-Dong He, Bing-Lu Li 
World J Gastroenterol 19(22):3517-3519. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3517
Fei Dong, Yi Zheng, Jian-Jun Wu, Yan-Biao Fu, Kai Jin, Ming Chao 
World J Gastroenterol 19(22):3520-3523. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3520
Yu Wang, Ying-Ying Liu, Gui-Ping Han 
World J Gastroenterol 19(22):3524-3527. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3524
Letters To The Editor
Sum Leong, Hong Kuan Kok, Pradeep Govender, William Torreggiani 
World J Gastroenterol 19(22):3528-3530. Published online Jun 14, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i22.3528