BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Helmut Neumann, Michael Vieth, Cord Langner, Markus F Neurath, Jonas Mudter 
World J Gastroenterol 17(27):3184-3191. Published online Jul 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i27.3184
Michael Gersemann, Eduard Friedrich Stange, Jan Wehkamp 
World J Gastroenterol 17(27):3198-3203. Published online Jul 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i27.3198
Antonino Spinelli, Matteo Sacchi, Gionata Fiorino, Silvio Danese, Marco Montorsi 
World J Gastroenterol 17(27):3213-3219. Published online Jul 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i27.3213
Original Article
Fusun Ozmen, M Mahir Ozmen, Evren Ozdemir, Munevver Moran, Selda Seçkin, Dicle Guc, Ergun Karaagaoglu, Emin Kansu 
World J Gastroenterol 17(27):3220-3228. Published online Jul 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i27.3220
Brief Article
Ling Lan, Jing Yu, Yu-Long Chen, Ya-Li Zhong, Hao Zhang, Chang-He Jia, Yuan Yuan, Bo-Wei Liu 
World J Gastroenterol 17(27):3242-3247. Published online Jul 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i27.3242
Hao Zhang, Ling-Ling Sun, Yan-Li Meng, Guang-Yu Song, Jing-Jing Hu, Ping Lu, Bin Ji 
World J Gastroenterol 17(27):3257-3262. Published online Jul 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i27.3257
Case Report
Hiromichi Maeda, Takehrio Okabayashi, Kazuhiro Hanazaki, Michiya Kobayashi 
World J Gastroenterol 17(27):3263-3266. Published online Jul 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i27.3263
Yong-Heng Huang, Tian-Zhu Long, Zhi-Yu Xiao, Hua Ye, Yun-Le Wan, Jie Wang 
World J Gastroenterol 17(27):3267-3270. Published online Jul 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i27.3267