BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Original Article
Songhee H Kim, Melanie L Langford, Jean-Luc Boucher, Traci L Testerman, David J McGee 
World J Gastroenterol 17(28):3300-3309. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3300
Bao-Ju Wang, Jun-Jie Bao, Jun-Zhong Wang, Yang Wang, Min Jiang, Ming-You Xing, Wan-Guang Zhang, Jun-Ying Qi, Michael Roggendorf, Meng-Ji Lu, Dong-Liang Yang 
World J Gastroenterol 17(28):3322-3329. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3322
Xiao-Qin Wang, Hong Yan, Paul D Terry, Jian-Sheng Wang, Li Cheng, Wen-An Wu, Sen-Ke Hu 
World J Gastroenterol 17(28):3330-3334. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3330
Brief Article
Zhen-Zhen Zhang, Xiang Liu, De-Qiang Wang, Mai-Kun Teng, Li-Wen Niu, Ai-Long Huang, Zhi Liang 
World J Gastroenterol 17(28):3353-3358. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3353
Case Report
Tsuyoshi Hamada, Yousuke Nakai, Saburo Matsubara, Hiroyuki Isayama, Akiko Narita, Kazuhiro Watanabe, Yukihiro Koike, Shigeo Matsukawa, Tateo Kawase, Kazuhiko Koike 
World J Gastroenterol 17(28):3366-3368. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3366