BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Gastric Cancer
Li Fan, Wen-Chao Liu, Yan-Jun Zhang, Jun Ren, Bo-Rong Pan, Du-Hu Liu, Yan Chen, Zhao-Cai Yu 
World J Gastroenterol 11(28):4300-4304. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4300
Jiong-Liang Qiu, Kun Chen, Jian-Ning Zheng, Jian-Yue Wang, Li-Jun Zhang, Li-Ming Sui 
World J Gastroenterol 11(28):4311-4316. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4311
Liver Cancer
Xiu-Jie Wang, Shu-Lan Yuan, Yan-Rong Lu, Jie Zhang, Bo-Tao Liu, Wen-Fu Zeng, Yue-Ming He, Yu-Rui Fu 
World J Gastroenterol 11(28):4317-4320. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4317
Colorectal Cancer
Volker Schmitz, Miroslaw Kornek, Tobias Hilbert, Christian Dzienisowicz, Esther Raskopf, Christian Rabe, Tilman Sauerbruch, Cheng Qian, Wolfgang H Caselmann 
World J Gastroenterol 11(28):4332-4336. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4332
Viral Hepatitis
Yock-Young Dan, Chun-Tao Wai, Yin-Mei Lee, Dede Selamat Sutedja, Bee-Leng Seet, Seng-Gee Lim 
World J Gastroenterol 11(28):4344-4350. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4344
Helicobacter Pylori
Sung-Hsin Kuo, Li-Tzong Chen, Chi-Long Chen, Shin-Lian Doong, Kun-Huei Yeh, Ming-Shiang Wu, Tsui-Lien Mao, Hui-Chen Hsu, Hsiu-Po Wang, Jaw-Town Lin, Ann-Lii Cheng 
World J Gastroenterol 11(28):4357-4362. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4357
Clinical Research
Asbjorn Mohr Drewes, Hariprasad Reddy, Camilla Staahl, Jan Pedersen, Peter Funch-Jensen, Lars Arendt-Nielsen, Hans Gregersen 
World J Gastroenterol 11(28):4367-4374. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4367
Hiroaki Yokomori, Masaya Oda, Mariko Ogi, Go Wakabayashi, Shigeyuki Kawachi, Kazunori Yoshimura, Toshihiro Nagai, Masaki Kitajima, Masahiko Nomura, Toshifumi Hibi 
World J Gastroenterol 11(28):4382-4389. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4382
Xin-Wei Wang, Jin-Song Li, Ting-Kai Guo, Bei Zhen, Qing-Xin Kong, Bin Yi, Zhong Li, Nong Song, Min Jin, Xiao-Ming Wu, Wen-Jun Xiao, Xiu-Mei Zhu, Chang-Qing Gu, Jing Yin, Wei Wei, Wei Yao, Chao Liu, Jian-Feng Li, Guo-Rong Ou, Min-Nian Wang, Tong-Yu Fang, Gui-Jie Wang, Yao-Hui Qiu, Huai-Huan Wu, Fu-Huan Chao, Jun-Wen Li 
World J Gastroenterol 11(28):4390-4395. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4390
Brief Reports
Adriana Romiti, Angelo Zullo, Francesco Borrini, Ida Sarcina, Cesare Hassan, Simon Winn, Silverio Tomao, Aldo Vecchione, Sergio Morini, Pietro Mingazzini 
World J Gastroenterol 11(28):4400-4403. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4400
Wei-Wei Zhang, Yan Li, Xue-Qing Wang, Feng Tian, Hong Cao, Min-Wei Wang, Qi-Shi Sun 
World J Gastroenterol 11(28):4414-4418. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4414
Case Report
Kenichi Nomura, Koichi Tomikashi, Yosuke Matsumoto, Naohisa Yoshida, Takashi Okuda, Chohei Sakakura, Shoji Mitsufuji, Shigeo Horiike, Hisakazu Yamagishi, Takeshi Okanoue, Masafumi Taniwaki 
World J Gastroenterol 11(28):4443-4444. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4443
Mehlika Isildak, Gulay Sain Guven, Murat Kekilli, Yavuz Beyazit, Mustafa Erman 
World J Gastroenterol 11(28):4445-4446. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4445
Ekrem Kaya, Adem Dervisoglu, Cafer Eroglu, Cafer Polat, Mustafa Sunbul, Kayhan Ozkan 
World J Gastroenterol 11(28):4447-4449. Published online Jul 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i28.4447