BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Yu-Xue Gao, Qi-Qi Ning, Peng-Xiang Yang, Yuan-Yue Guan, Peng-Xiang Liu, Meng-Lu Liu, Lu-Xin Qiao, Xiang-Hua Guo, Tong-Wang Yang, De-Xi Chen 
World J Hepatol 15(4):460-476. Published online Apr 27, 2023. doi: 10.4254/wjh.v15.i4.460
Minireviews
Retrospective Study
Dushyant Singh Dahiya, Vinay Jahagirdar, Hassam Ali, Manesh Kumar Gangwani, Muhammad Aziz, Saurabh Chandan, Amandeep Singh, Abhilash Perisetti, Aakriti Soni, Sumant Inamdar, Madhusudhan R Sanaka, Mohammad Al-Haddad 
World J Hepatol 15(4):564-576. Published online Apr 27, 2023. doi: 10.4254/wjh.v15.i4.564
Observational Study