BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Invited Commentary
Original Articles
Li Li, Pei-Hong Wu, Yun-Xian Mo, Hao-Gao Lin, Lie Zheng, Jin-Qing Li, Li-Xia Lu, Chao-Mei Ruan, Lin Chen 
World J Gastroenterol 5(3):225-227. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.225
Zhi-Guo Liu, Jing-Hua Yang, Hua-Zhang An, Hai-Yan Wang, Feng-Tian He, Zhe-Yi Han, Ying Han, Han-Ping Wu, Bing Xiao, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 5(3):241-244. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.241
Integrated Traditional Chinese And Modern Medicine
Review
Brief Reports
Ru-Tong Huang, Xiao-Yu Li, Xiao-Bing Xia, Xin-Tong Yuan, Min-Xia Liu, De-Rong Li 
World J Gastroenterol 5(3):270-272. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.270