BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Guang-Lin Lei, Hong-Xia Fan, Cheng Wang, Yan Niu, Tie-Ling Li, Ling-Xiang Yu, Zhi-Xian Hong, Jin Yan, Xi-Liang Wang, Shao-Geng Zhang, Ming-Ji Ren, Peng-Hui Yang 
World J Gastroenterol 27(1):55-68. Published online Jan 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i1.55
Retrospective Study
Randomized Controlled Trial
Endang Sutriswati Rahayu, Mariyatun Mariyatun, Nancy Eka Putri Manurung, Pratama Nur Hasan, Phatthanaphong Therdtatha, Riko Mishima, Husnita Komalasari, Nurul Ain Mahfuzah, Fathyah Hanum Pamungkaningtyas, Wahyu Krisna Yoga, Dina Aulia Nurfiana, Stefanie Yolanda Liwan, Mohammad Juffrie, Agung Endro Nugroho, Tyas Utami 
World J Gastroenterol 27(1):107-128. Published online Jan 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i1.107
Case Report