BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Guidelines
Xiao-Yuan Xu, Hui-Guo Ding, Wen-Gang Li, Jing-Hang Xu, Ying Han, Ji-Dong Jia, Lai Wei, Zhong-Ping Duan, En-Qiang Ling-Hu, Hui Zhuang 
World J Gastroenterol 26(45):7088-7103. Published online Dec 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i45.7088
Minireviews
Igor Mendonça Proença, Marcos Eduardo Lera dos Santos, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Igor Braga Ribeiro, Sergio Eiji Matuguma, Spencer Cheng, Thomas R McCarty, Epifanio Silvino do Monte Junior, Paulo Sakai, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura 
World J Gastroenterol 26(45):7104-7117. Published online Dec 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i45.7104
Basic Study
Takaaki Ono, Modesto Cruz, Hiroyuki Nagashima, Phawinee Subsomwong, Junko Akada, Takashi Matsumoto, Tomohisa Uchida, Rumiko Suzuki, Celso Hosking, José A Jiménez Abreu, Yoshio Yamaoka 
World J Gastroenterol 26(45):7118-7130. Published online Dec 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i45.7118
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Hiroaki Takaya, Tadashi Namisaki, Kei Moriya, Naotaka Shimozato, Kosuke Kaji, Hiroyuki Ogawa, Koji Ishida, Yuki Tsuji, Daisuke Kaya, Hirotestu Takagi, Yukihisa Fujinaga, Norihisa Nishimura, Yasuhiko Sawada, Hideto Kawaratani, Takemi Akahane, Masanori Matsumoto, Hitoshi Yoshiji 
World J Gastroenterol 26(45):7232-7241. Published online Dec 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i45.7232
Systematic Reviews
Case Report
Natsuki Ishida, Takahiro Miyazu, Satoshi Tamura, Satoshi Suzuki, Shinya Tani, Mihoko Yamade, Moriya Iwaizumi, Satoshi Osawa, Yasushi Hamaya, Kazuya Shinmura, Haruhiko Sugimura, Katsutoshi Miura, Takahisa Furuta, Ken Sugimoto 
World J Gastroenterol 26(45):7263-7271. Published online Dec 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i45.7263