BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Michail Galanopoulos, Filippos Gkeros, Aris Doukatas, Grigorios Karianakis, Christos Pontas, Nikolaos Tsoukalas, Nikos Viazis, Christos Liatsos, Gerassimos J Mantzaris 
World J Gastroenterol 26(31):4579-4588. Published online Aug 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i31.4579
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Observational Study
Systematic Reviews