BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Michail Galanopoulos, Filippos Gkeros, Aris Doukatas, Grigorios Karianakis, Christos Pontas, Nikolaos Tsoukalas, Nikos Viazis, Christos Liatsos, Gerassimos J Mantzaris 
World J Gastroenterol 26(31):4579-4588. Published online Aug 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i31.4579
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Shi-Wen Mei, Zheng Liu, Fang-Ze Wei, Jia-Nan Chen, Zhi-Jie Wang, Hai-Yu Shen, Juan Li, Fu-Qiang Zhao, Wei Pei, Zheng Wang, Xi-Shan Wang, Qian Liu 
World J Gastroenterol 26(31):4624-4638. Published online Aug 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i31.4624
Retrospective Study
Observational Study
Hong Xue, Han Li, Lin-Ling Ju, Xu-Dong Han, Tiao-Chun Cheng, Xi Luo, Lin Chen, Jian-Guo Shao, Yong-Jun She, Zhao-Lian Bian 
World J Gastroenterol 26(31):4703-4717. Published online Aug 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i31.4703
Systematic Reviews