BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Wataru Sano, Daizen Hirata, Akira Teramoto, Mineo Iwatate, Santa Hattori, Mikio Fujita, Yasushi Sano 
World J Gastroenterol 26(19):2276-2285. Published online May 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2276
Review
Zu-Yi Ma, Yuan-Feng Gong, Hong-Kai Zhuang, Zi-Xuan Zhou, Shan-Zhou Huang, Yi-Ping Zou, Bo-Wen Huang, Zhong-Hai Sun, Chuan-Zhao Zhang, Yun-Qiang Tang, Bao-Hua Hou 
World J Gastroenterol 26(19):2305-2322. Published online May 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2305
Minireviews
Paolo Usai-Satta, Massimo Bellini, Olivia Morelli, Francesca Geri, Mariantonia Lai, Gabrio Bassotti 
World J Gastroenterol 26(19):2333-2348. Published online May 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2333
Basic Study
Clinical And Translational Research
Retrospective Study
Ping Yue, Ke-Xiang Zhu, Hai-Ping Wang, Wen-Bo Meng, Jian-Kang Liu, Lei Zhang, Xiao-Liang Zhu, Hui Zhang, Long Miao, Zheng-Feng Wang, Wen-Ce Zhou, Azumi Suzuki, Kiyohito Tanaka, Xun Li 
World J Gastroenterol 26(19):2403-2415. Published online May 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2403
Observational Study
Panyavee Pitisuttithum, Wah-Kheong Chan, George Boon-Bee Goh, Jian-Gao Fan, Myeong Jun Song, Phunchai Charatcharoenwitthaya, Ajay Duseja, Yock-Young Dan, Kento Imajo, Atsushi Nakajima, Khek-Yu Ho, Khean-Lee Goh, Vincent Wai-Sun Wong, Sombat Treeprasertsuk 
World J Gastroenterol 26(19):2416-2426. Published online May 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2416
Systematic Reviews
Case Report