BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Li-Wei Qiu, Yi-Fei Liu, Xiao-Qing Cao, Yan Wang, Xiao-Hong Cui, Xian Ye, Shuo-Wen Huang, Hong-Jun Xie, Hai-Jian Zhang 
World J Gastroenterol 26(18):2126-2137. Published online May 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i18.2126
Review
Minireviews
Ilaria Lenci, Martina Milana, Giuseppe Grassi, Tommaso M Manzia, Carlo Gazia, Giuseppe Tisone, Roberta Angelico, Leonardo Baiocchi 
World J Gastroenterol 26(18):2166-2176. Published online May 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i18.2166
Basic Study
Retrospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Yuki Adachi, Hiromitsu Hayashi, Toshihiko Yusa, Toru Takematsu, Kazuki Matsumura, Takaaki Higashi, Kensuke Yamamura, Takanobu Yamao, Katsunori Imai, Yo−ichi Yamashita, Hideo Baba 
World J Gastroenterol 26(18):2268-2275. Published online May 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i18.2268