BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Ryo Nishio, Hiroki Kawashima, Masanao Nakamura, Eizaburo Ohno, Takuya Ishikawa, Takeshi Yamamura, Keiko Maeda, Tsunaki Sawada, Hiroyuki Tanaka, Daisuke Sakai, Ryoji Miyahara, Masatoshi Ishigami, Yoshiki Hirooka, Mitsuhiro Fujishiro 
World J Gastroenterol 26(10):1056-1066. Published online Mar 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i10.1056
Xi Cao, Qing-Hua Shang, Xiao-Ling Chi, Wei Zhang, Huan-Ming Xiao, Mi-Mi Sun, Gang Chen, Yong An, Chun-Lei Lv, Lin Wang, Yue-Min Nan, Cui-Ying Chen, Zong-Nan Tan, Xue-En Liu, Hui Zhuang 
World J Gastroenterol 26(10):1067-1079. Published online Mar 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i10.1067
Prospective Study
Meta-Analysis