BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Julian Nikolaus Bucher, Marcus Hollenbach, Steffen Strocka, Gereon Gaebelein, Michael Moche, Thorsten Kaiser, Michael Bartels, Albrecht Hoffmeister 
World J Gastroenterol 25(43):6430-6439. Published online Nov 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i43.6430
Retrospective Study
Zi-Ying Yuan, Xing-Xin Zhang, Yu-Jing Wu, Zhi-Ping Zeng, Wei-Min She, Shi-Yao Chen, Yuan-Qing Zhang, Jin-Sheng Guo 
World J Gastroenterol 25(43):6440-6450. Published online Nov 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i43.6440
Si-Jin Que, Qi-Yue Chen, Qing-Zhong, Zhi-Yu Liu, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Ze-Ning Huang, Ju-Li Lin, Hua-Long Zheng, Ping Li, Chao-Hui Zheng, Chang-Ming Huang, Jian-Wei Xie 
World J Gastroenterol 25(43):6451-6464. Published online Nov 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i43.6451
Observational Study
Marina Jovanovic, Bojana Simovic Markovic, Nevena Gajovic, Milena Jurisevic, Aleksandar Djukic, Ivan Jovanovic, Nebojsa Arsenijevic, Aleksandra Lukic, Natasa Zdravkovic 
World J Gastroenterol 25(43):6465-6482. Published online Nov 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i43.6465