BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Kensuke Takuma, Terumi Kamisawa, Rajesh Gopalakrishna, Seiichi Hara, Taku Tabata, Yoshihiko Inaba, Naoto Egawa, Yoshinori Igarashi 
World J Gastroenterol 18(10):1015-1020. Published online Mar 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i10.1015
Original Article
Wei Zhao, Jun-Jie Li, Da-Yong Cao, Xiao Li, Lin-Ying Zhang, Yong He, Shu-Qiang Yue, De-Sheng Wang, Ke-Feng Dou 
World J Gastroenterol 18(10):1048-1058. Published online Mar 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i10.1048
Brief Article
Dorothea Haas, Hongying Gan-Schreier, Claus-Dieter Langhans, Tilman Rohrer, Guido Engelmann, Maura Heverin, David W Russell, Peter T Clayton, Georg F Hoffmann, Jürgen G Okun 
World J Gastroenterol 18(10):1067-1076. Published online Mar 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i10.1067
Abdulkerim Temiz, Pelin Oguzkurt, Semire Serin Ezer, Emine Ince, Akgun Hicsonmez 
World J Gastroenterol 18(10):1098-1103. Published online Mar 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i10.1098
Lee Chun Park, Ho Sup Lee, Seong Hoon Shin, Seun Ja Park, Moo In Park, Sung Yong Oh, Hyuk Chan Kwon, Jin ho Baek, Young Jin Choi, Myoung Joo Kang, Yang Soo Kim 
World J Gastroenterol 18(10):1104-1109. Published online Mar 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i10.1104
Le-Hui Zhang, Qin Li, Peng Li, Sheng-Tao Zhu, Jing Wang, Hong-Li Yang, Chang-Qing Xu, Xiu-Hua Guo 
World J Gastroenterol 18(10):1117-1122. Published online Mar 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i10.1117
Case Report