BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Terumi Kamisawa, Kensuke Takuma, Taku Tabata, Naoto Egawa 
World J Gastroenterol 16(36):4499-4503. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4499
Topic Highlight
Kenji Tamura, Isao Nishimori, Tetsuhide Ito, Ichiro Yamasaki, Hisato Igarashi, Taro Shuin 
World J Gastroenterol 16(36):4515-4518. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4515
Review
María José Casanova-González, María Trapero-Marugán, E Anthony Jones, Ricardo Moreno-Otero 
World J Gastroenterol 16(36):4526-4531. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4526
Original Article
Erja Malinen, Lotta Krogius-Kurikka, Anna Lyra, Janne Nikkilä, Anne Jääskeläinen, Teemu Rinttilä, Terttu Vilpponen-Salmela, Atte Johannes von Wright, Airi Palva 
World J Gastroenterol 16(36):4532-4540. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4532
Zhang Zhang, Hui-Jiao Chen, Wen-Juan Yang, Hong Bu, Bing Wei, Xiao-Yu Long, Jing Fu, Rui Zhang, Yun-Bi Ni, Hong-Ying Zhang 
World J Gastroenterol 16(36):4549-4557. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4549
Brief Article
Juan L Mendoza, Amparo San-Pedro, Esther Culebras, Raquel Cíes, Carlos Taxonera, Raquel Lana, Elena Urcelay, Fernando de la Torre, Juan J Picazo, Manuel Díaz-Rubio 
World J Gastroenterol 16(36):4558-4563. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4558
Joaquín Cubiella Fernández, Luisa Núñez Calvo, Elvira González Vázquez, Maria Jesús García García, Maria Teresa Alves Pérez, Isabel Martínez Silva, Javier Fernández Seara 
World J Gastroenterol 16(36):4564-4569. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4564
Stefan Riss, Anton Stift, Caroline Kienbacher, Bernhard Dauser, Ingrid Haunold, Stefan Kriwanek, Wolfgang Radlsboek, Michael Bergmann 
World J Gastroenterol 16(36):4570-4574. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4570
Kenji Ishido, Satoshi Tanabe, Katsuhiko Higuchi, Tohru Sasaki, Chikatoshi Katada, Mizutomo Azuma, Akira Naruke, Wasaburo Koizumi, Tetsuo Mikami 
World J Gastroenterol 16(36):4583-4588. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4583
Dong Yup Ryu, Gwang Ha Kim, Do Youn Park, Bong Eun Lee, Jae Hoon Cheong, Dong Uk Kim, Hyun Young Woo, Jeong Heo, Geun Am Song 
World J Gastroenterol 16(36):4589-4593. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4589
Cheng-Hui Lin, Jui-Hsiang Tang, Chi-Liang Cheng, Yung-Kuan Tsou, Hao-Tsai Cheng, Mu-Hsien Lee, Kai-Feng Sung, Ching-Song Lee, Nai-Jen Liu 
World J Gastroenterol 16(36):4594-4598. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4594
Xiang-Yu Kong, Yi-Qi Du, Lei Li, Jian-Qiang Liu, Guo-Kun Wang, Jia-Qi Zhu, Xiao-Hua Man, Yan-Fang Gong, Li-Ning Xiao, Yong-Zhi Zheng, Shang-Xin Deng, Jun-Jun Gu, Zhao-Shen Li 
World J Gastroenterol 16(36):4599-4604. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4599
Jian-Cong Sun, Xiao-Ting Liang, Ke Pan, Hui Wang, Jing-Jing Zhao, Jian-Jun Li, Hai-Qing Ma, Yi-Bing Chen, Jian-Chuan Xia 
World J Gastroenterol 16(36):4611-4615. Published online Sep 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i36.4611
Case Report
Letters To The Editor