BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Guidelines For Basic Research
Guidelines For Clinical Practice
Review
Kassem Barada, Abbas Bitar, Mohamad Abdul-Razak Mokadem, Jana Ghazi Hashash, Peter Green 
World J Gastroenterol 16(12):1449-1457. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1449
Original Article
Feng-Jie Guo, Wei-Jia Zhang, Ya-Lin Li, Yan Liu, Yue-Hui Li, Jian Huang, Jia-Jia Wang, Ping-Li Xie, Guan-Cheng Li 
World J Gastroenterol 16(12):1465-1472. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1465
Brief Article
Sandy Cope-Yokoyama, Milton J Finegold, Giacomo Carlo Sturniolo, Kyoungmi Kim, Claudia Mescoli, Massimo Rugge, Valentina Medici 
World J Gastroenterol 16(12):1487-1494. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1487
Elizabeth Hijona, Lander Hijona, Mikel Larzabal, Cristina Sarasqueta, Pablo Aldazabal, Juan Arenas, Luis Bujanda 
World J Gastroenterol 16(12):1495-1499. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1495
Shu-Yu Tai, I-Chen Wu, Deng-Chyang Wu, Hung-Ju Su, Jie-Len Huang, Hui-Jen Tsai, Chien-Yu Lu, Jang-Ming Lee, Ming-Tsang Wu 
World J Gastroenterol 16(12):1518-1521. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1518
Jian-Qiu Sheng, Wei-Jia Cui, Lei Fu, Peng Jin, Ying Han, Shu-Jun Li, Ru-Ying Fan, Ai-Qin Li, Ming-Zhi Zhang, Shi-Rong Li 
World J Gastroenterol 16(12):1522-1526. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1522
Case Report
Jong Bin Kim, Won Moon, Seun Ja Park, Moo In Park, Kyu-Jong Kim, Jae Nam Lee, Seong Joo Kang, Lee La Jang, Hee Kyung Chang 
World J Gastroenterol 16(12):1537-1540. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1537
Takao Itoi, Atsushi Sofuni, Fumihide Itokawa, Toshio Kurihara, Takayoshi Tsuchiya, Kentaro Ishii, Shujiro Tsuji, Nobuhito Ikeuchi, Fuminori Moriyasu 
World J Gastroenterol 16(12):1541-1544. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1541
Letters To The Editor
Diana Treviño Cervantes, Lori Ann Fischbach 
World J Gastroenterol 16(12):1553-1554. Published online Mar 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i12.1553