BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Juan Ramón Larrubia, Selma Benito-Martínez, Joaquín Miquel, Miryam Calvino, Eduardo Sanz-de-Villalobos, Trinidad Parra-Cid 
World J Gastroenterol 15(41):5129-5140. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5129
Review
Raluca Pais, Horatiu Silaghi, Alina Cristina Silaghi, Mihai Lucian Rusu, Dan Lucian Dumitrascu 
World J Gastroenterol 15(41):5141-5148. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5141
Original Article
Falk R Miese, Hans-Jörg Wittsack, Gerald Kircheis, Arne Holstein, Christian Mathys, Ulrich Mödder, Mathias Cohnen 
World J Gastroenterol 15(41):5157-5164. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5157
Brief Article
Anabel Jiménez-Anguiano, Vanessa Díaz-Medina, Blanca Eugenia Farfán-Labonne, Gloria Giono-Chiang, David Kersenobich, Mario García-Lorenzana, Maria Concepción Gutiérrez-Ruiz, Javier Velázquez-Moctezuma 
World J Gastroenterol 15(41):5176-5180. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5176
Mehmet Buyukberber, M Cemil Savaş, Cahit Bagci, Mehmet Koruk, Murat T Gulsen, Ediz Tutar, Tugba Bilgic, Nurdan Ö Ceylan 
World J Gastroenterol 15(41):5181-5185. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5181
Toshio Uraoka, Jun Kato, Motoaki Kuriyama, Keisuke Hori, Shin Ishikawa, Keita Harada, Koji Takemoto, Sakiko Hiraoka, Hideyuki Fujita, Joichiro Horii, Yutaka Saito, Kazuhide Yamamoto 
World J Gastroenterol 15(41):5186-5192. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5186
Mitsuteru Kitade, Hitoshi Yoshiji, Ryuichi Noguchi, Yasuhide Ikenaka, Kosuke Kaji, Yusaku Shirai, Masaharu Yamazaki, Masahito Uemura, Junichi Yamao, Masao Fujimoto, Akira Mitoro, Masahisa Toyohara, Masayoshi Sawai, Motoyuki Yoshida, Chie Morioka, Tatsuhiro Tsujimoto, Hideto Kawaratani, Hiroshi Fukui 
World J Gastroenterol 15(41):5193-5199. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5193
Case Report
Iván Guerra, Luis Ramón Rábago, Fernando Bermejo, Elvira Quintanilla, Silvia García-Garzón 
World J Gastroenterol 15(41):5221-5223. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5221
George E Theodoropoulos, Dimitrios Linardoutsos, Dimitrios Tsamis, Paraskevas Stamopoulos, Dimitrios Giannopoulos, Flora Zagouri, Nikolaos V Michalopoulos 
World J Gastroenterol 15(41):5224-5227. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5224
Kazumichi Abe, Takeru Wakatsuki, Fumiko Katsushima, Kyoko Monoe, Yukiko Kanno, Atsushi Takahashi, Junko Yokokawa, Hiromasa Ohira 
World J Gastroenterol 15(41):5228-5231. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5228
Mao-Lin Yan, Yao-Dong Wang, Zhi-De Lai, Yi-Feng Tian, Hong-Biao Chen, Fu-Nan Qiu, Song-Qiang Zhou 
World J Gastroenterol 15(41):5239-5241. Published online Nov 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5239
Letters To The Editor