BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Gastric Cancer
Liver Cancer
Basic Research
Rapid Communication
Chang-Ming Gao, Toshiro Takezaki, Jian-Zhong Wu, Min-Bin Chen, Yan-Ting Liu, Jian-Hua Ding, Haruhiko Sugimura, Jia Cao, Nobuyuki Hamajima, Kazuo Tajima 
World J Gastroenterol 13(43):5725-5730. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5725
Leonardo A Sechi, Anne Ruehl, Niyaz Ahmed, Donatella Usai, Daniela Paccagnini, Giovanna E Felis, Stefania Zanetti 
World J Gastroenterol 13(43):5731-5735. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5731
Pankaj Jain, Sandeep Nijhawan, Ramesh Roop Rai, Subhash Nepalia, Amit Mathur 
World J Gastroenterol 13(43):5741-5744. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5741
Đorđe M Ćulafić, Duško S Mirković, Miodrag D Vukčević, Jelena S Rudić 
World J Gastroenterol 13(43):5750-5753. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5750
Ru-Fu Chen, Zhi-Hua Li, Jia-Jia Zhou, Jie Wang, Ji-Sheng Chen, Qing Lin, Qi-Bing Tang, Ning-Fu Peng, Zhi-Peng Jiang, Quan-Bo Zhou 
World J Gastroenterol 13(43):5754-5759. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5754
Shu-Juan Yang, Hua-Yu Wang, Xiao-Qing Li, Hui-Zhang Du, Can-Jie Zheng, Huai-Gong Chen, Xiao-Yan Mu, Chun-Xia Yang 
World J Gastroenterol 13(43):5760-5764. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5760
Case Report
Soo Ryang Kim, Susumu Imoto, Hirotsugu Ikawa, Kenji Ando, Keiji Mita, Shuichi Fuki, Michiie Sakamoto, Yoshihiro Kanbara, Toshiyuki Matsuoka, Masatoshi Kudo, Yoshitake Hayashi 
World J Gastroenterol 13(43):5775-5778. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5775
Shoji Hirasaki, Seiyuu Suzuki, Hiromitsu Kanzaki, Kohei Fujita, Shuji Matsumura, Eiji Matsumoto 
World J Gastroenterol 13(43):5779-5780. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5779
Georgios Kalambokis, Leonidas Christou, Dimitrios Stefanou, Evdokia Arkoumani, Epameinondas V Tsianos 
World J Gastroenterol 13(43):5783-5786. Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5783