BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Shui-Sheng Zhang, Li Dong, Gao-Ming Wang, Yuan Tian, Xiao-Fang Ye, Yue Zhao, Zheng-Yin Liu, Jia-Yu Zhai, Zhi-Ling Zhao, Jun-Hong Wang, Hui-Min Zhang, Xiao-Long Li, Chang-Xin Wu, Cai-Ting Yang, Li-Juan Yang, Hai-Xia Du, Hui Wang, Qing-Gang Ge, Dian-Rong Xiu, Ning Shen 
World J Gastroenterol 27(9):835-853. Published online Mar 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i9.835
Retrospective Study
Observational Study
Katia Farias e Silva, Hayandra F Nanini, Cynthia Machado Cascabulho, Siane L B Rosas, Patricia T Santana, Antonio José de V Carneiro, Elias Anaissie, Marcio Nucci, Heitor Siffert Pereira de Souza 
World J Gastroenterol 27(9):866-885. Published online Mar 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i9.866
Systematic Reviews